Eğitim öğretim yılı sonu yaklaşırken sürekli karne konusu ve not sistemi ele alınmaktadır. Dünyanın yaşadığı salgın sürecinde eğitim öğretim süreçlerinde de değişikliklere gidilmiştir. Yüz yüze eğitim süreci, online olarak devam etmektedir. Dönem sonu yaklaştıkça paydaşlar ölçme ve değerlendirme konusunda tedirginlikler yaşamaktadır. Bu süreci iyi yönetebilmek önemli olduğu gibi bazı olumsuzlukları olumluya dönüştürmek elimizde olacaktır. Bu aslında Bakanlığımız için büyük bir inovasyon fırsatıdır.

Ölçme ve değerlendirme eğitim sürecinin vazgeçilemezdir. Sağlıklı bir ölçme değerlendirme sistemi; eğitimi geliştirip yönlendirir. Öğrencilerin eğitim sürecinde ulaştıkları düzey ve eğitimin başarılı ya da başarısız olduğu alanlarla ilgili bilgi niteliğindedir, öğretmen ve öğrencilere, bu sürecin ve gelinen noktanın değerlendirilmesi (geribildirim) olanağını verir.

Standardize edilmiş ölçme araçlarıyla bilginin var olup olmadığı ölçülüyor diye biz sürekli itiraz ediyoruz. Bilginin var olması onun nerede nasıl kullanılması gerektiğini bilmedikten sonra bir anlamı olmadığına hepimiz inanıyoruz. Testler yönlendirerek eğitim ve öğretim asıl hedefinden sapmış oluyoruz. Geleneksel ölçme tekniklerini bırakmak öğretmene, öğrenciye ve veliye de zor gelecektir. Bunu süreç içerisinde çözebiliriz. Alternatif ölçme ve değerlendirme ile hazırlanmış karne öğrencilerin gelişime daha fazla katkı sağlayacaktır.

Okul yönetimince öğrencilere dönem sonlarında verilen karne, okul tarafından aileye sunulan ve çocukların okul hayatı hakkında bilgi verme amacı güden bir rehberdir. Karnelerde 21. yüzyıl becerilerini, çocuk zeki mi, merhametli mi? Yardımsever mi? Arkadaşlarıyla iyi geçinir mi? çocuk cömert mi? Dürüst mü? İnsani değerleri nasıl? Gibi verileri karnede şimdi görmeyeceğiz de ne zaman göreceğiz.

Bir dersten kötü not alması ya da düşük bir puan durumunun olması çocuğun insani değerlerini ya da tüm yönlerini değerlendiremez. Bir karne çocuk hakkında bir rehber olabilir. Her çocuk tek ve biriciktir. Çocuk karnesi ile kimse ile kıyaslanmamalıdır. Çocukla konuşularak değerlendirilmelidir. Çocuğun karnesiyle ilgili görüşleri alınmalıdır. Çocuk kendi karnesini değerlendirebilmelidir. Çocuğun kapasitesi ve yetenekleri her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.

Öğrenci merkezli eğitim çalışmalarımız sırasında alternatif karne uygulamaları ve rapor şeklinde bir karne verilmesi altyapısı oluşturulmuştu. Günümüzde Teknoloji altyapısı buna hazırdır. Öğretmenlerimiz portfolyo(ürün seçki dosyası) ve performans konusunda rublik oluşturmada daha deneyimli ve bilgi sahibidirler.

Karne şeklimizi ve içeriğini değiştirebiliriz. Bu bizim önümüze çıkmış çok büyük fırsattır. Bakanlığın havuzunda bulunan e –portfolyoyu ortaya koyup, 8. Sınıf seviyesine kadar not sistemini kaldırabiliriz.

Sınav ve sınama stresini ortadan kaldıralım. Öğrencimizin gelişimini ve ona geri bildirim verebileceği bir rapor hazırlayalım. Güçlü yönlerini ortaya koyalım, zayıf yönlerinin gelişimi için neler yapması gerektiğini belirten yol haritaları verelim. Bu sayede öğretmen de öğrencisini daha iyi tanıyacaktır. Derslerin kalitesi ve verimliliği artacak, öğrenciler öğrendiğini kullanmaya başlayacaktır. Sosyal medyada çocuğun karnesi paylaşılmayacak ve çocuğumun kişisel sınırını ihlal edilmeyecektir. Değişim kaçınılmazıdır, bahane üretmek tembelliktir. Çocuklarımız için lütfen bir şeyler yapalım.