Sağlık Bakanlığı, özel hastanelerin ruhsatlandırılması, denetlenmesi ve yatak sayılarına ilişkin yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, özel hastanelerin hizmet kalitesini artırmak ve standartları belirlemek amacıyla bazı zorunluluklar getirildi.

Öne çıkan değişiklikler şu şekilde:

En Az Yüz Yataklı Zorunluluğu

 Yapılan değişiklikle, özel hastanelerin gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı olarak açılması zorunlu hale getirildi. Bu adımın, hastanelerin kapasitesini artırarak daha etkili hizmet sunmalarını sağlamak ve acil durumlar için hazırlıklı olmalarını temin etmek amacıyla atıldığı belirtildi.

Yoğun Bakım ve Kuvöz Sınırlaması

 Yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30’unu geçemeyecek. Bu düzenleme ile hastanelerin yoğun bakım ve özel bakım hizmetlerine daha fazla odaklanmaları amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başıboş köpek sorunuyla ilgili açıklama

Mevcut Hastanelerin Yatak Artırma Koşulları

 Mevcut özel hastaneler, bina ve fiziki şartları sağlamaları kaydıyla yatak sayılarını yüze çıkarabilecekler. Ancak bu artış için uzman hekim kadrosu ve kapalı alan kriterleri gibi belirli koşulları sağlamaları gerekecek.

Ruhsatlandırma Komisyonu

 Özel hastanelerin ruhsat başvurularını değerlendirmek ve denetlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir Özel Hastaneler Ruhsatlandırma Komisyonu kuruldu. Bu komisyon, özel hastanelerden, sağlık hizmetleri planlamalarından, hukuk ve mevzuat işlerinden sorumlu daire başkanları ile bir mimar ve beş seçilmiş üyeden oluşacak. Komisyon üyeleri iki yıl süre ile görev yapacak ve bakanlıkça onaylanan kararlar kesinleşecek.