Kıdem tazminatı, çalışanlar için büyük önem taşıyor. İşçiler, bir sene ve daha fazla zaman dilimiylr hizmet verm ve iş akdi kıdem tazminatı hakkı sağlayacak şekilde tamalamışsa tazminat alabiliyor.

Fed'in faiz kararı sonrası gram altın yeni güne nasıl başladı? Fed'in faiz kararı sonrası gram altın yeni güne nasıl başladı?

İşçinin emeklilik, askerlik, evlilik gibi sebeplerden dolayı işi bırakması veya işverenin haklı bir nedeni bulunmadan iş akdini bitirmesi konusunda kıdem tazminatı ödemesi yapması gerekiyor. Ancak, işçi tarafından istifa edilmesi veya işverenin haklı nedenle iş akdini sonlandırması gibi konularda kıdem tazminatı hakkı doğmuyor.


Bu anlamda, hem işçilerin hem de işverenlerin kıdem tazminatı ile ilgili yasal düzenlemeleri ve şartları iyi bilmesi öenm arz ediyor.

Vatan Gazetesi'nin haberine göre, Mali Müşavir Onat Benlioğlu kıdem tazminatıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:


"İşçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için iki temel şartın yerine getirilmesi gerekiyor. İşçinin en az bir yıl süreyle çalışmış olması ve iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde sona erdirilmesi. Bu kriterler doğrultusunda, işçinin kendi haklı sebepleriyle iş sözleşmesini feshetmesi, emeklilik, evlilik sonrası bir yıl içinde işten ayrılma, askerlik hizmeti veya emeklilik şartlarının tamamlanması gibi durumlar işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesini gerektiriyor.

Ayrıca, işverenin haklı bir neden olmadan iş sözleşmesini sonlandırması halinde de işçiye kıdem tazminatı ödenmesi zorunlu hale geliyor. Öte yandan, işçinin kendi isteğiyle istifa etmesi, işverenin haklı nedenle iş sözleşmesini feshetmesi veya işçinin bir yıllık kıdemi doldurmamış olması gibi durumlar kıdem tazminatı hakkı kazanılamayacağı durumlar arasında sayılıyor.

İşçinin emeklilik, askerlik, evlilik gibi nedenlerle işten ayrılması durumunda, bu durumları kanıtlayıcı belgeleri işverene sunması gerekmektedir.

İşverenin haklı nedenle yaptığı feshin gerçek dışı olduğunun iddia edilmesi halinde, işçi öncelikle arabuluculuk sürecine başvurabilir. Arabuluculukla anlaşmazlık çözülemezse, işçi dava yoluna gidebilir.

Bir yıldan az çalışmış işçilerin kıdem tazminatı talep etme hakkı bulunmamakla birlikte, işe iade davası kazanılması ve bu süreçte geçen 4 aylık dönemin eklenmesiyle birlikte toplam çalışma süresi bir yılı doldurursa, işçi kıdem tazminatı alabilir. Örneğin, 11 ay çalıştıktan sonra işten çıkarılan ve işe iade davasını kazanan bir işçi, eklenen 4 aylık süre ile birlikte toplamda 1 yıl 3 aylık bir çalışma süresine ulaşmışsa, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir."