Öğretmen camiasını iki yönden değerlendirmek gerekir…

1.      Devlet okullarında çalışan öğretmenler

2.      Özel okullarda çalışan öğretmenler

Cümlenin sonunda söyleyeceğimi en başından söyleyeyim… Kamuda çalışan öğretmenler birçok  açıdan özel okulda çalışan öğretmenlerdan daha rahat koşullarda çalışıyor…

Maaşları dolgun, sosyal hakları devlet güvencesinde, işten atılma korkusu yok, çoğu yarı zamanlı çalışıp haftanın dört günü okula gidiyor…

Yeni atanan bir sınıf öğretmenin maaşı ek dersle birlikte yaklaşık dokuz bin Türk lirasıdır… Türkiye şartlarında enflasyon yüksekliğine karşın iyi bir ücret olduğunu düşünüyorum…

Son dönemlerde okulların fiziki koşullarında ciddi denilecek düzeyde iyileştirme yapıldı, yapılıyor…

Çoğu devlet oklulunun bahçesi kullanım açısında değelendirildiğinde, iyi bir durumda olduğu görülmektedir…

Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte sınıf öğrenci sayıları olması gereken kadar olmasa da iyi durumdadır…

Son yıllardaki göçler biraz can sıksa da ilk zamanlardaki sorunların çoğu minimize edilmiş görünüyor… Gün geçtikçe daha iyiye doğru gideceğini düşünüyorum…

Kamuda çalışan öğretmenlerin sorunları yok mu, elbette ki var ama şimdi o ince ve hassas konulara girmeyip yalnızca alınan maaş, fiziki koşullar, sınıf mevcutları ve çalışma saatleri açısından değerlendirmek istedim…

Kim ne derse desin kamuda çalışan öğretmenlerin sosyo ekonomik durumu iyi denilecek seviyededir…

Özel okullarda çalışan öğretmenlerin maaş durumu her okulda farklı olmakla birlikte genelde asgari ücret seviyesindedir… Tam zamanlı çalışmak zorunda olmakla beraber bazen de hafta sonu okulda olurlar…

Çalışma saatleri, sosyal hakları, sorumlulukları, performansları kamuda çalışan öğretmenlerden çok daha fazla olduğu bir gerçektir…

Sınıf mevcutları olması gerektiği gibidir… Öğrencilerin çoğu belli bir eğitim seviyesindeki aile çocuklarıdır… Öğrencilerin sosyo ekonomik yapıları iyidir…

Son dönemlerde özellikle İstanbul’da açılan özel okulların bahçeleri neredeyse yok denilecek kadar küçüktür… Öğrencilerin sosyalleşme ortamları dar olması MEB’in istenilen düzeyde bir denetime tabi tutmadığının göstergesidir…

Bu, özel okulların bir yarasıdır ve MEB’in bir düzenleme yapması gerekir diye düşünüyorum…

Ayrıca özel okullarda çalışan öğretmen maaşlarına yönelik MEB’in bir düzenleme yapması gerekir…

Özel okulların okul, veli ve idare üçgeni de can sıkıcı… En ufak bir şikayette öğretmenin görevine son verilmesi an meseledir… Bu hassaiyetin olması bile öğrtmenin stres altında çalışmasına sebeptir…

Maaşların dolgun olmaması öğretmenin geçim sıkıntısı yaşamasına neden olduğundan ayrıca bir stres kaynağıdır… Çalışma gün sayısının fazla olması öğretmenlerin sosyalleşmesini engellemele birlikte ailelerine yeteri kadar zaman ayıramıyorlar…

Bu da ayrıca bir stres kaynağıdır…

Özel okullarla ilgili söyleyecek daha çok şey var ama burada kesip ilgililerin dikkatine sunuyorum…

Hangi öğretmenler stres altında sorusunun cevabını zorlanmadan verdiğimize göre, kamuda çalışan öğretmenlerin kendi hallerine bakıp şükretmelerini ve işlerine dört elle sarılıp daha iyi nasıl bir çalışma yaparım düşüncesinde olması gerektiğini düşünüyorum…

Vesselam

Hamza KILIÇASLAN