Yetkili sendika EBS'nin kongre süreci devam ediyor. 
Eğitim çalışanları adına toplu sözleşme masasında çok düşük rakamlara imza atarak emanet edilen yetkinin hakkını ver(e)meyen yönetimler sanki hiçbir şey olmamış gibi(!) yeniden yönetime aday olduklarını ilan etmiş bulunuyorlar.
Yetkili olunan süre içinde mevcut yönetimler eliyle kamu çalışanları arasında en düşük maaş alan meslek grubuna mahkûm edilen öğretmenlerin delege seçimi sürecinde sandığa giderken ortaya koyacakları irade de merak ediliyor!
Değerli Meslektaşlarım;
Öğretmenlik Meslek Kanununun sosyal ve ekonomik haklara dair bir getirisi olmadan kanunlaşmasına seyirci kalan yönetimlere EVET mi diyeceğiz?
Meslek Kanunu ile birlikte yapılacak olan ancak öğretmenler odasına huzursuzluk, mutsuzluk ve umutsuzluk getirecek, öğretmeni itibarsızlaştıracak denilen Kariyer Basamaklarının başka seçenekler dikkate alınmadan bir sınav olarak düzenlenmesine seyirci kalan yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
Ülkenin ekonomik gerçeklerini gör(e)meyip banka promosyon anlaşmalarında komik rakamlara imza atarak rekora imza attık diyerek davul zurna eşliğinde öğretmen camiasına ilan eden yönetimlere EVET mi diyeceğiz?
Sendikanın kongre sürecine girdiği bu dönemde sendikanın imkânlarını kullanarak seçim çalışmalarının masraflarını karşılayan (muhalif gruplar seçim çalışmalarını kendi cebinden karşılıyor) yönetimlere EVET mi diyeceğiz? (Sendika tüzüğünde üç dönem kuralını kongre sürecine bir kala jet hızıyla kaldıranlar bu hususta da bir düzenleme yapmaya gerek duymadılar) 
Üyeler arasında ayrım yaparak kendilerine arzı endam eden üyeleri koruyan kollayan; eleştiren üyelere ise mobing uygulayan mevcut yönetimlere EVET mi diyecekler?
Öğretmene hakaret edilirken, öğretmen aşağılanırken, fiziki şiddete maruz kalırken buna dair bir yasal düzenleme yapılması için bir girişimde dahi bulunmayan yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 

Delege tanıtım sürecinde okul ziyaretlerinde yapamadıklarını yapmış gibi anlatan, Meslek Kanunu mevcut haliyle savunan, Kariyer Basamakları Sınavının mecliste görüşüleceğini söyleyerek kongre süreci için zaman kazanmaya çalışan, promosyon anlaşmasında imzaları olmadığını ısrarla söyleyen ama imzası olan yöneticilere EVET mi diyeceğiz? 
Mevcut yönetimleri eleştiren üyeleri mahkemelerde dava açma tehdidiyle tüzüğün 11.ve 12. Maddeleri üzerinden tehdit eden yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
Bir önceki tüzükte yer alan "bir kişi en fazla üç dönem şube başkanlığı yapabilir" maddesini kaldırarak süresiz şube başkanlığı görevinin önünü açan yöneticileri EVET mi diyeceğiz?
Her ortamda muhalif grupları susturmak, rakip olmasını engellemek, itibarını zedelemek ve güvenini sarsmak için dedikodu mekanizmasını işleten yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
Muhalif gruplardan delege adayı olan üyeleri telefonla arayarak adaylıktan vazgeçmesine yönelik baskı uygulayan ortaçağ zihniyetlerine EVET mi diyeceğiz?
Kamuya memur alımlarında MÜLAKATA HAYIR diyemeyen (güvenlikle ilgili memurluklar hariç) yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
MEB yönetici atama yönetmeliğine mülakatın eklenmesini ısrarla sağlayan yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
Kurucu Genel Başkan, Düşünce Adamı, Şair ve Yazar Rahmetli Mehmet Akif İnan'ın büyük bedeller ödeyerek kurduğu sendikayı siyasi partilerin arka bahçesine çeviren yönetimlere EVET mi diyeceğiz?
Kamuoyu baskısına rağmen sendikadan aldığı aylık maaşı ısrarla açıkla(ya)mayan yönetimlere EVET mi diyeceğiz? 
Okul müdürlerine baskı uygulayarak zorlamayla delege adayı olmasını sağlayan yönetimlere EVET mi, diyeceğiz?
Delege seçim arifesinde her şey olup bittikten sonra göz boyama eylemi yapan yönetimlere EVET mi diyeceğiz?
Bu kongre öğretmenlik mesleğinin onurunun da oylanacağı bir kongre olacaktır. 
Ancak ve ancak aşağıdan yukarıya değişim gerçekleşirse yeni bir söylem ortaya çıkabilir, öze dönülebilir. 
Üye sandıkta özgür iradesini ortaya koymazsa değişen bir şey de olmaz.
Unutmayalım ki dağ gibi biriken sorunlarımızın çözülmesini istiyorsak iyi bir insan(!) denilene değil; emanet edilen sendikal yetkiyi layıkıyla yerine getiren anlayışa EVET demek zorundayız!
                                    
          Faruk YILDIZ
        Eğitimci Yazar