Cumhurbaşkanı kararı ile Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkelerden altın ve altın ürünleri ithal edenlere ek mali yükümlülük öngörülüyor. Söz konusu karar ile bazı ürünlerin ithalatına yüzde 20 ek mali yükümlülük getirildi.

Ek mali yükümlülük getirilen ürünler şöyle sıralandı:

Altından olanlar

Pırlantalı altından olanlar

Kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olanlar

Söz konusu düzenlemenin maddeleri şöyle:

 “MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici menşeli bazı eşyanın ithalatında ek mali yükümlülük tahsil edilmesidir.

(2) Ekli tabloda yer alan eşyanın Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici diğer ülkeler menşeli olanlarının ithalatında karşılarında gösterilen oranlarda ek mali yükümlülük tahsil edilir.

MADDE 2- (1) Ek mali yükümlülük, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3-(1) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, bu Karar kapsamında uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden üçüncü gün yürürlüğe girer.

TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri reddedildi TBMM Genel Kurulunda muhalefet partilerinin grup önerileri reddedildi

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.”

20230808-2_Sayfa_1

20230808-2_Sayfa_2