EYT yasasının çıkarılmasının ardından, emeklilik sistemiyle ilgili birçok kesim yeni düzenlemelerin geleceğini tahmin ediyordu. Bu beklentilere cevap niteliğinde, 123. Kalkınma Planı'nda sosyal güvenlik sistemine dair bir dizi değişiklik öneriliyor.

Çeşitli meslek ve gelir gruplarına özel yenilikler

Sigortalılık sürecine girişin kolaylaşması planlanıyor. Bu kapsamda farklı meslek ve gelir grupları için yeni uygulamaların devreye girmesi bekleniyor. İşveren olma süreci de basitleştirilecek, bu da iş dünyasına olumlu bir etki yapacak.

Aylık bağlama oranı teşvik amacıyla düzenleniyor

Emeklilik maaşı belirlemesinde kilit role sahip olan aylık bağlama oranında önemli değişiklikler yapılması planlanıyor. Bu değişikliklerle, kişilerin aktif çalışma hayatına devam etmeleri teşvik edilecek.

Emeklilik yaşında sürdürülebilirlik odaklı değişiklikler

Emeklilik sistemini sürdürülebilir kılmak amacıyla, doğuşta beklenen yaşam süresine paralel olarak emeklilik kriterlerinde düzenlemeler yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünlü Doktor İstismarı İddialarına Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Ünlü Doktor İstismarı İddialarına Açıklama

Düşük gelir gruplarına özel sigorta planları

Düşük gelirli kesimler için, özellikle esnaf, çiftçi, sanatkar ve mevsimlik işçilere yönelik özel sigorta sistemleri devreye alınacak. Bu, söz konusu kesimlerin sigorta sistemine daha kolay entegre olmalarını sağlayacak.

Çalışma hayatında esneklik ön planda

Yeni düzenlemeler sadece emekliliği değil, çalışma hayatını da etkileyecek. Esnek çalışma modelleri ve evden çalışma gibi seçeneklerin yanı sıra mesai saatlerinde de düzenlemeler yapılacak.

12. Kalkınma Planı'nda öngörülen bu değişikliklerin yakın zamanda hayata geçirilmesi bekleniyor ve bu değişikliklerle çalışma hayatı ve emeklilik sistemimizde büyük yenilikler yaşanacak.