Türkiye'nin En Büyük Rüşvet Operasyonunda 8 Tutuklama Türkiye'nin En Büyük Rüşvet Operasyonunda 8 Tutuklama

Yargıtay, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına aykırı hareket etmenin, ihtara gerek kalmaksızın kendi başına haklı bir fesih nedeni olduğunu belirtti. Yüksek Mahkeme'nin bu kararına göre, işyerinde uykuya dalan işçilere kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden doğrudan işten çıkarılabilecek.

Bursa'daki olayın perde arkası

Bursa'da bir fabrikanın CNC tezgahında görevli üç işçi, tezgahın çalıştığı sırada tamirhane bölümünde bir saat uyudukları iddiasıyla işten çıkarıldı. İşten atılan işçiler, yargıya başvurarak iş yoğunluğundan ve birden fazla makineye aynı anda göz kulak olmalarından dolayı uykuya daldıklarını savundular. Ancak mahkeme, işçilerin tazminat ve işe iade taleplerini reddetti.

Yargı süreci ve sonuçları

İşçilerin avukatları, farklı hukuk dairelerinden gelen kararlara itiraz etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, iş güvenliği hükümlerinin işçi sağlığı ve güvenliğini korumak amacıyla titizlikle uyulması gerektiğini vurguladı. Yargıtay'ın kararında, işçinin işin güvenliği yönünden bir tehlike yaratması durumunda işverenin derhal haklı nedenle fesih hakkının doğacağını dile getirdi.

Mahkeme kararında; işçinin sadece gece çalıştığı bir ortamda uykuya dalmasının tek başına haklı fesih nedeni olmadığı, ancak bu davranışın iş güvenliğini tehlikeye düşürebileceği durumlarda iş sözleşmesinin feshedilebileceği belirtildi. Kararda ayrıca, işçinin kontrolü altında olan tezgahları çalışır durumda bırakarak uyumasının iş kazalarına ve maddi zararlara yol açabileceği vurgulandı. Yargıtay, bu sebeplerle işçilerin tazminat taleplerinin reddedilmesinde bir hata bulunmadığına hükmetti.