Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretleri ile sözleşmeli ve kapsam dışı personele uygulanacak taban ve tavan ücretler, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi. Karar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34'üncü, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31'inci ve 6107 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine dayanıyor.

Kimleri Etkiliyor?

Bu karar, şu kurum ve kuruluşları kapsamaktadır:

Meral Akşener Hastaneye Kaldırıldı! Programları Ertelendi... Meral Akşener Hastaneye Kaldırıldı! Programları Ertelendi...
  • 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 9'uncu ve Ek 1. maddelerine tabi kuruluşlardaki kapsam dışı personeli
  • 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kalan kuruluşlar ve bağlı ortaklıklarında çalışan kapsam dışı personeli
  • İller Bankası AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile sözleşmeli personeli
  • PTT AŞ yönetim ve denetim kurulu üyeleri
  • Kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan kuruluşlar dahil kamuya ait diğer iktisadi kuruluşların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile denetim ve tasfiye kurulu üyeleri

Ücret Sınırlamaları

Karara göre, kapsam dışı personel ile İller Bankası AŞ sözleşmeli personeline, aylık ücret ve diğer ödemelerin brüt aylık ortalaması 2023 yılı ikinci altı ayından itibaren 19 bin 756 TL'den düşük olamayacak.

Ayrıca, farklı kuruluşlardaki yöneticiler için farklı ücret sınırlamaları belirlenmiştir. Örneğin:

  • BOTAŞ ve TPAO'da genel müdürler için ücret sınırı 79 bin 584 TL, diğer personel için 68 bin 478 TL'dir.
  • İller Bankası AŞ'de genel müdürler için 71 bin 741 TL, genel müdür yardımcıları için 66 bin 839 TL, diğer personel için 57 bin 85 TL'dir.
  • PTT ve İller Bankası yönetim kurulu üyelerine net 15 bin 661 TL verilecek ve bu ücret Genel Kurul tarafından belirlenen miktarda aylık ücreti aşmamak şartıyla ek ödeme yapılabilecek.

Yıllık Artışlar

Ayrıca, yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyelerinin ücretlerinde yıllık artışlar, kamu görevlilerinin geneline yönelik mali haklarda öngörülen artış oranı kadar olacak ve her yıl yeniden belirlenecektir.