2023 asgari ücretine ilişkin talebini DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu paylaştı. Çerkezoğlu,  asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerektiğini, asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesini ayrıca en düşük emekli maaşının ise asgari ücret düzeyine yükseltilmesi gerektiğini söyledi. 

DİSK'in talepleri ise şu şekilde:

* Enflasyon tek haneye düşene kadar asgari ücret yılda 4 kez güncellenmeli.

* Asgari ücret belirlenirken dar gelirlilerin gıda enflasyonu ve kişi başına milli gelir esas alınmalı ve asgari ücretin büyümeden payını alması sağlanmalı.

* Bir evde iki çalışan olduğu varsayımından hareketle o eve en az yoksulluk sınırı kadar gelir girebilmelidir.

* Asgari ücrete sağlanan veri muafiyetinin yanında asgari ücret sonrası ilk vergi dilimi yüzde 10’a düşürülmelidir.

* En düşük emekli ücreti asgari ücret düzeyine yükseltilmeli

Geçici barınma merkezleri yayınlandı! Geçici barınma merkezleri yayınlandı!

* Asgari ücretin net 13 bin 200 TL olması gerekir.