MEB, 4+4+4 eğitim sistemine geçiş yaptığında destek oranı %50’nin üzerindeydi. Gün geçtikçe bu oran yaşanılan aksaklıklardan dolayı düşmeye başladı…

Rutinleşmiş bir yanlışa daha alelacele karar verilmiş ve içeriği bile henüz olgunlaşmamış bir sistemin içine çocuklarımız atılmış oldu… Eğitim, bir ülkenin mihenk taşıdır…

Bu işin bana göresi sana göresi olmaz…

Söz konusu ülkenin geleceğiyse tüm görüşlere danışılıp artısı ve eksisi ile mizana  konulup tartmak lazım…

Ben yaptım olduya getirilen tüm sistemler bu zorunlu eğitimsizlik sisteminde olduğu gibi yıkılmaya mahkumdur…

Gelişimi ve ilerlemesi mümkün değildir…

Bu sistemde eğitim gören öğrencilerin çoğu yeterli donanıma sahip değiller… Çocuk liseye geçmiş fakat okuma yazma sorunları yaşıyor… Bu çocuğa öğretmen neyi nasıl öğretecek..?

Hayır, öyle şey mümkün mü diye ses çıkaracak olacaksa o kişi herhangi bir liseye gidip okul müdürüyle görüşsün… Ağzı açık okul müdürünü dinleyeceğinden şüpheniz olmasın…

Merkezi sınavlarda binlerce öğrenci neden sıfır çekiyor diye hiç düşünmediyseniz, ben sizin için düşünüp yazmış oldum…

Bu sistem sonuç vermedi…

Bir sestemin neticesi bir ülkenin geleceğine olımsuz yönde tesir ediyorsa o sistem mutlaka değiştirilmelidir…

Bu sistemin benzeri dünyada uygulanıyor… Ancak uygulayan ülkelere baktığımızda dünyada belli bir gelişmişlik seviyesine ulaşmış ve ülkenin her bölgesi neredeyse aynı imkanlara sahip ülkeler…

Türkiye’nin bir bölgesi her imkana sahipken, diğer bir bölgesi her imkana sahip değil… Bu şartlarda bu sistem uygulanır demek mümkün mü? Elbette ki mümkün değil ki, olmadığı da ortada…

Dolayısıyla bu sistem değişmeye mahkumdur ve değişmelidir…

Eğitimin ideolojisi olmaz..!

Her kesimin fikri alınarak geniş kapsamlı bir eğitim reformu yapılması gerekir. Aciliyet arz ediyor…

Yetkili mercilerin mutlaka bu büyük soruna el atıp değişime liderlik etmelidir…  Yetkililere yakışanın da bu olduğunu düşünüyorum…

Asla ama asla “Ne şiş yansın, ne kebap” mantığı doğru değildir, bir bütün olarak bu meseleye el atıp bir ülkenin geleceğine tesir edecek bir sistem diğişikliğinin altına imza atmak zorundasınız…

Aksini düşünmüyorum çünkü sonu felaket..!

Vesselam

Hamza KILIÇASLAN