Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni bir kararla, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne 10.102 yeni kadro ihdas edildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili kararnamenin detayları şu şekilde:

MADDE 1: Ekli (1) ve (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümüne eklenmiştir.

Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar, bu kadrolara atama yapılmasını müteakip herhangi bir şekilde boşalması halinde başka bir işleme gerek olmaksızın iptal edilmiş ve 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümünden çıkarılmış sayılır. Söz konusu kadrolardan boşalanlar, boşaldıkları tarihten itibaren bir ay içinde Kamu Personeli Bilgi Sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir.

MADDE 2: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? İşte yeni maaşlar... Özel sektör çalışanları ne kadar zam alacak? İşte yeni maaşlar...

MADDE 3: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.