Casa Emtia Petrol Kimyevi ve Türevleri Tic. A.Ş (CASA) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAPtemettü ödemesi ile ilgili alınan kararla ile ilgili veriler duyuruldu.

İşte Casa tarafından KAP'a yapılan o duyuru:

image-916

image-917

YouTube Üzerinden Verdiği Vaazlar İle Tanınan Hüseyin Çevik, Öğrencilerine Karate(!) Dersi Verdi YouTube Üzerinden Verdiği Vaazlar İle Tanınan Hüseyin Çevik, Öğrencilerine Karate(!) Dersi Verdi

image-918

"Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. (Karar No:2023/08)

KARARLAR :

1- Şirketimiz tarafından, Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) ve Sermaye Piyasası Kanunu (S.P.K.) hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları 'na (TMS/TFRS) uyumlu hazırlanan ve Ulusal Bağımsız Denetim ve Y.M.M. A.Ş. tarafından bağımsız denetimi yapılan 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ait solo finansal tablolarında TFRS 'ye göre 96.997.588 TL brüt, 58.203.395 TL net ve T.T.K. ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'na (yasal kayıtlar) göre 121.356.367 TL brüt, 26.074.950 TL net dönem karı oluşmuştur.

2- Ekli kar dağıtım tablosunun kabulüne,

3- Artan işletme sermayesi ihtiyacı ve emtia fiyatları sebebi ile Şirketimizin Ortaklarına 2022 yılı dağıtılabilir net dönem karından kar payı dağıtılmaması hususunun Genel Kurul ‘a önerilmesine ve onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız..

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."