İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'de yaşanan gelişmelerin anayasal devlet kavramını hedef alan ciddi bir kriz tehlikesi oluşturduğunu belirterek, bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesinin hak ihlali yönündeki kararına uymama kararı hakkında değerlendirme yaparak, "Anayasa Mahkemesinin kararlarının uygulanamaz ve Anayasa Mahkemesinin görevini yapamaz hale gelmesi gibi bir sonuçla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Dolayısıyla son durum aslında bir 'anayasa/devlet' krizi niteliğindedir." ifadesini kullandı.

Büyük gün geldi! Türkiye'nin grubu belli oldu Büyük gün geldi! Türkiye'nin grubu belli oldu

Türkiye'deki anayasal hukuk düzeninin güvenliği konusundaki endişelerini dile getirerek, "Devletimizin bekasına yönelik böylesine ayrışma ve çatışmaların vahim sonuçları olacağını sorumluluk sahibi herkese bir kez daha hatırlatmak isterim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da atıfta bulunarak, Erdoğan'ın "taraf" değil "hakem" görevi olduğunu belirterek, kurumlar arasındaki görüş ayrılığının anayasa ve sistem krizine dönüşmesini önlemek için adımlar atacağını açıkladığını ifade etti. Bu tavır değişikliğini olumlu bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Akşener, krizin çözümü için beklentilerinin Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa'da belirtilen görev ve sorumlulukları çerçevesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının kesinliğine ve bağlayıcılığına vurgu yapması ve Anayasa Mahkemesi'ne destek olması olduğunu ifade etti. Ayrıca, TBMM Başkanı'nın da Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı karşısında Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını vurgulamasını ve hukukun üstünlüğüne destek vermesini önemli olarak değerlendirdi.