Yazılan Trafik Cezası İptal Edildi! Mahkemeden Emsal Niteliğinde Karar Çıktı Yazılan Trafik Cezası İptal Edildi! Mahkemeden Emsal Niteliğinde Karar Çıktı

Zam Oranları ve Yıllık Kümülatif Artış

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı için yüzde 26.50, 2025 için ise yüzde 11.30 zam oranı belirlendi. Bu oranlar, yıllık kümülatif artış olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, eğer bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa, memurlara enflasyon farkı zammı da yapılacak. İki yıllık toplam zam oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

En Düşük Memur Maaşında Büyük Artış

Evli ve iki çocuklu bir memur baz alınarak yapılan hesaplamada, en düşük memur maaşı yüzde 46.81'lik bir artışla 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseltilmiş olacak. Yani, aile yardımı, toplu sözleşme ikramiyesi ve enflasyon farkı dahil edilerek belirlenen bu rakam, birçok memur ve emekli için oldukça önemli bir gelişme.

Ücret Tavanları ve Ek Ödemeler

2024 ve 2025 yıllarında 399 sayılı KHK'ye tabi personelin ücret tavanları da belirlendi. Ücret tavanı, 2024'ün ilk 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruş olacak ve bu 2025'in ikinci 6 ayında 39 bin 285 lira 11 kuruşa kadar çıkacak. Ayrıca, Veteriner hekimler, peyzaj mimarları ve iç mimarlar gibi belirli pozisyonlarda çalışan personele ek ücret ödemeleri yapılacak.

Aile Yardımı ve Ek Göstergeler

Eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek. 1'inci dereceye yükselen tüm kamu görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

İkramiyeler ve Diğer İlave Ödemeler

Toplu Sözleşme ikramiyesi aylık olarak ödenecek ve ikramiye tutarı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek. Ayrıca, şube müdürleri, müdür yardımcıları, mühendisler ve kimyagerlere özel ilave ödemeler yapılacak.

Özel Durumlar ve Düzenlemeler

Engelli kamu görevlileri için belirlenen beş yıllık oturma süresi 6 yıl olarak uygulanacak. Harcırah Kanunu ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu da güncel koşullar çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

KİT'lerde Çalışanlara Tazminat

Kamu İktisadi Teşekkülleri'nde (KİT) çalışan birçok farklı unvana sahip kişilere ek ödemeler yapılması planlanıyor. Bu, müdürlerden yardımcılara, teknik şeflere ve hatta özel uzmanlık gerektiren pozisyonlara kadar uzanıyor. Ekstra ödeme yapılacak miktar, pozisyona göre değişiklik gösteriyor.

Avukatların Vekalet Ücreti

Kamuda görev yapan avukatların vekalet ücreti de yükseltiliyor. 

Emeklilere Tazminat ve Aile Yardımları

Emekli olan kamu görevlileri için de bir tazminat planı var. Ayrıca, devletçe okutulan veya burs alan çocukları için de aile yardımı yapılacak. 

Engelli Çocuğu Olan Kamu Görevlileri

Engelli çocuğu olan kamu görevlileri için de özel bir yardım paketi var. 

Sözleşmeli Personel ve İdari Görevliler

Sözleşmeli personel ve idari görevlilere de ek ödemeler yapılacak. 

Taşıma ve Güvenlik Hizmetleri

Personel için toplu taşıma kartı ve servis hizmetleri gibi olanaklar da sağlanacak.