Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde faaliyet gösterecek olan fon, 500 milyon dolar kayıtlı sermaye ile hayata geçiriliyor. Bakan Şimşek, bu fonun hem kamu hem de özel sektör yatırımlarını hızlandıracağını belirtti.

Türk Devletleri Teşkilatı İşbirliği

Türk Yatırım Fonu Guvernörler Kurulu Açılış Toplantısı'nda konuşan Şimşek, Türk Devletleri arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacak fonun operasyonel hale getirildiğini açıkladı. Bakan Şimşek, "Bugün fonun operasyonel hale getirilmesine ilişkin ilk kararların alınacağı tarihi bir toplantı gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ekonomik Büyüklük ve Hedefler

Şimşek, Türk Devletlerinin 2024 yılı sonu itibarıyla 1,9 trilyon dolar ekonomik büyüklüğe ve 178 milyon nüfusa ulaşmasının beklendiğini ifade ederek, Türk Dünyası 2040 Vizyon Belgesi çerçevesinde Türk Yatırım Fonu'nun kurulmasının en büyük amaçlarından birinin ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

İstanbul'un Rolü

Fonun İstanbul'da kurulmasına karar verildiğini belirten Şimşek, İstanbul'un jeopolitik konumu, güçlü girişimcilik ekosistemi ve nitelikli beşeri sermayesinin fon için büyük katkılar sunacağını söyledi. Şimşek, "Fonun yüksek standartlı bir uluslararası finans kuruluşu olmasını amaçlıyoruz" dedi.

Teknik Destek ve Yatırımlar

Türk Yatırım Fonu'nun KOBİ'lerin büyümesinde ve altyapı, yenilenebilir enerji, tarım ve turizm gibi birçok alandaki yatırımların artmasında kritik rol oynayacağını belirten Şimşek, fonun ayrıca birçok projeye teknik destek vereceğini de kaydetti.

Uluslararası İşbirliği

Şimşek, Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olma isteğini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Fon faaliyetlerine başladığında Macaristan'ın üyelik sürecinin tamamlanmasının önemli gündem maddelerinden biri olacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Uygulama: Manevi Destek Hizmeti Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Yeni Uygulama: Manevi Destek Hizmeti

Profesyonel Kadro ve Yönetmelikler

Fon bünyesinde yüksek nitelikli, profesyonel kadroların oluşturulmasının önemine değinen Şimşek, "Fon Başkanına ve Genel Müdürüne önemli görevler düşmektedir. Fon'un etkin işleyişini sağlayacak yönetmelikler ve iş planlarının hazırlanma sürecinin olabildiğince hızlı şekilde tamamlanması en büyük temennimizdir" dedi.