TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK başlığıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda yönetmeliğin resmen kaldırıldığı duyuruldu. Ayrıca sözkonusu değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yani bugün itibarıyla yürürlüğe girmiştir ibaresi ile yürürlüğün uygulamaya gireceği tarih hakkında bilgi de geçildi. Sözkonusu ilan ise şu şekilde:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Pelin Akil trafikte şok eden anlar yaşadı! Pelin Akil trafikte şok eden anlar yaşadı!

MADDE 1- 12/9/2012 tarihli ve 28409 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.