MEB, Eğitim Öğretim Faaliyetleriyle alakalı resmi yazı yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığının resmi yazısında;

''Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgedeki pek çok ili etkileyen depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumları ve ülke genelindeki diğer illerimizde 20 Şubat 2023 tarihine kadar ilgi (ç) ve (d) yazılarımızla eğitim ve öğretim
faaliyetlerine ara verildiği duyurulmuştur. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin işleyişine yönelik ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.


Bu kapsamda;

Son Dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem... Son Dakika! Ege Denizi'nde korkutan deprem...


- Afet bölgesinde yardım ve barınma ihtiyacına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, okul bina ve eklentilerinin tamamının hasar tespit çalışmalarının Şubat ayı sonuna kadar tamamlanacak olması nedeniyle afet bölgesinde yer alan 10 ilde resmî/özel okullar ile yaygın eğitim kurumları ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan diğer özel öğretim kurumlarında
1 Mart 2023 tarihine kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Yapılan tespitler sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlaması uygun görülen okullar ile ilgili il/ilçe ve okul temelli olarak verilecek kararlara göre eğitim öğretim faaliyetlerine başlanacaktır. Bu doğrultuda ilgili Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.


- İlgi (d) yazımızla afet bölgesinde öğrenim gören öğrencilerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde ilgi (a), (b) ve (c) Yönetmeliklerde yer alan devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirilmiş olup afet bölgesinde yer alan 10 ilden diğer illere nakil olan öğrenciler de devamsızlık ile ilgili hükümlerden muaf tutulacaktır.

- 5580 sayıl Özel Öğretim Kurumları Kanununun 13 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında yer alan;


“Kurumlar, öğrenim gören öğrenci sayısının yüzde üçünden az olmamak üzere ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlüdür. Bakanlıkça bu oran yüzde ona kadar artırılabilir.” hükmü gereğince ilgi (e) Makam Oluru ile özel okulların ücretsiz öğrenci okutmakla yükümlü oldukları yüzde üçlük oran yüzde öona çıkarılmış ve bu doğrultuda artırılan yüzde yedilik kısım sadece afet bölgesinde yer alan 10 ilde öğrenim görmekte iken depremden etkilenen öğrenciler için kullanılacaktır.


- İlgi (a) Yönetmeliğin ek üçüncü maddesi ile ilgi (b) Yönetmeliğin ek ikinci maddesinde yer alan; “İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu Yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir.” hükmü gereğince 2023 yılında gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılacak öğrenciler 8 inci sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2023-YKS) katılacak öğrenciler/mezun adaylar ise 9, 10 ve 11 inci sınıflara ait sınava esas derslerin tamamı ile 12. sınıfa ait sınava esas derslerin ilk dönem sonuna kadar işlenen konu, kazanım ve açıklamalarından sorumlu olacaklardır.

meb-18

meb1