Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) ve bağlı ortaklıkların 2024 yılı personel alım usulleri belli oldu.

Öne çıkan bazı usul ve esaslar şunlardır;

1 Ocak 2024 tarihinden sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına alınanlar, 3 yıl geçmedikçe görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak.

Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası KİT'e ait olan işletmeler ve işletmeler topluluğundan oluşan anonim şirketler, 2023 yılında ayrılan personel sayısını dikkate alarak personel atama işlemleri yapacak.

Personel atama talebinde bulunan kamu teşebbüsleri, "personel talep formu"nu doldurarak isteklerini gerekçeleriyle Bakanlığa iletecek.

Sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurumlarına atanamayacak, ancak bazı istisnai durumlar için bu sınırlama geçerli olmayacak.

2024 yılında işletme bütçeleri, mali hedef ve tavanlara uygun olarak hazırlanacak, ayrıca bu bütçelerde her bir kalem ayrıntılı olarak yer alacak.

Bilirkişi Raporu: Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Asli Kusurlu Bilirkişi Raporu: Somali Cumhurbaşkanı'nın Oğlu Asli Kusurlu

Kamu iktisadi teşebbüsleri, finansman ihtiyacı durumunda önce gelir artırıcı ve gider azaltıcı önlemleri uygulayacak. Bankalardan ticari kredi kullanımı gibi finansman yöntemlerine başvurulacak.

Teşebbüslerin faaliyet raporları şeffaflık amacıyla yayımlanacak ve sektör raporları hazırlanacak.

Bu usul ve esaslar, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Bu düzenlemelerle, KİT'lerin personel alımı ve yönetimine ilişkin bazı hususlar belirlenmiş olacak.