Kamuda milyonlarca gence part-time fırsatı sağlayan yeni düzenlemeler, işçilerin sosyal haklarını ve güvencelerini artırmayı amaçlıyor. Şu ana kadar 2 milyon vatandaşa iş fırsatı sunan part-time (kısmi süreli) çalışma modelinde, sosyal güvenlik, izin hakları ve kıdem tazminatı gibi unsurlar güvence altına alınacak.

 Sabah'tan Hazal Ateş'in aktardığına göre, genç üniversite öğrencilerinin istihdamını kolaylaştıracak yeni çalışma modelleri ve teşvikler devreye alınacak. Ayrıca, uzaktan çalışma mevzuatı da yeniden düzenlenerek işgücünün yeni iş modellerine uyum sağlaması hedefleniyor.

Bu yeni düzenlemeler temelde güvenceli esneklik ilkesine dayalı bir sistem çerçevesinde tasarlanacak. Kısmi süreli çalışanlar için hafta tatili, yıllık ücretli izin süreleri ve kıdem tazminatına hak kazanma süreleri İş Kanunu'nda net bir şekilde belirtilecek şekilde düzenlemeler yapılacak.

Part-time çalışanlar, eksik günlerini isteğe bağlı olarak ödeyebilecek ve hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulma imkanına sahip olacaklar. Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali ve sosyal haklar gibi özlük hakları da korunacak.

Kısmi süreli çalışanların kıdem tazminatı ve diğer haklara erişimi konusunda bazı noktalara değinilmiştir:

  • Kısmi süreli çalışanlar da kıdem tazminatı alabilir ve izin haklarından yararlanabilir. İşçi, haftanın bir veya birkaç günü veya her gün birkaç saat olarak çalışsa da, çalışmaya başladığı tarihten itibaren 1 yıl geçtikten sonra kıdem tazminatı ve izin hakkı doğar.

  • Saat ücreti ve diğer haklar açısından kısmi süreli ve tam süreli çalışanlar arasında ayrım yapılamaz. Ücret ve diğer menfaatlerde eşitlik ilkesi geçerlidir.

    Prof. Dr. Naci Görür 'Yılda 1 santimetre kayıyor' diyerek uyardı: Stres biriktiriyor Prof. Dr. Naci Görür 'Yılda 1 santimetre kayıyor' diyerek uyardı: Stres biriktiriyor
  • Kısmi süreli çalışanlar da sigorta kapsamına alınmalıdır. Haftalık çalışma süresine göre sigorta yatırılmalı ve kısmi süreli çalışma durumuna uygun prim hesaplamaları yapılmalıdır.

  • Eksik prim günlerini tamamlamak için isteğe bağlı sigorta veya borçlanma yöntemleri kullanılabilir. Emeklilik için eksik prim günleri tamamlanabilir ve sağlık hizmetlerinden yararlanılabilir.

  • Yıllık izin süreleri çalışılan süreye göre belirlenir. Önümüzdeki dönemde yıllık izin sürelerinin düzenlenmesi ve çalışan lehine iyileştirmeler yapılması planlanmaktadır.

  • İsteğe bağlı sigorta ile eksik prim günlerini tamamlayanlar işsizlik sigortası primi de yatırarak işsizlik maaşı alabilirler.