Çok sayıda sözleşmeli kamu personeline gözü son zamanlarda kadroya geçiş çalışmalarına dikildi. Binlerce talep oluştu. Sendikalar kayıtsız kalamadı ve hazırlanan taslak metin ortaya çıktı. Sona gelen çalışmayla birlikte hazırlanan taslak metin ekim ayında Meclis'e sunulacak. İşte detaylar...

Çok sayıda sözleşmeli kamu personeline gözü son zamanlarda kadroya geçiş çalışmalarına dikildi. Binlerce talep oluştu. Sendikalar kayıtsız kalamadı ve hazırlanan taslak metin ortaya çıktı. Sona gelen çalışmayla birlikte hazırlanan taslak metin ekim ayında Meclis'e sunulacak. İşte detaylar...

516 bin sözleşmeli kamu personeline kadro verilmesi için yürütülen söz konusu çalışmada sona gelindi.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bir süredir gündeminde olan sözleşmeli kamu personeline kadro hakkı yürütülen çalışmanın taslak metni ortaya çıktı.

Sözleşmeli personellere kadro hakkı verilemsiyle ilgili taslağın, ekim ayında Meclis'in gündemine gelmesi ve yasalaşması bekleniyor. İşte ortaya çıkan taslak metniyle ilgili ayrıntılar...

EYT'de yeni gelişme! Artık onlar da yararlanabilir... Erken emeklilik yolu... EYT'de yeni gelişme! Artık onlar da yararlanabilir... Erken emeklilik yolu...

SÖZLEŞMELİ KADRODA MUTLU SON EKİMDE
Sabah’ta yer alan habere göre, Memur-Sen ile yapılan görüşmelerde tamamlanarak sendikanın talepleri de alındı. Alınan talepler ve yapılan teknik çalışma bir araya getirilerek bir taslak oluşturulacak. Bu taslak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra son şekli verilerek ekim ayı ile birlikte Meclis'e gönderilecek.

BAKAN BİLGİ: ÇALIŞMA BİTTİ, ZAMAN MESELESİ VAR
Bakan Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde konuya dair yaptığı açıklamasında, "Sözleşmeli personelin kadro haklarına kavuşması meselesi var. Onun çalışması bitti, zaman meselesi var" ifadelerini kullandı.

TASLAK METİNDE NELER VAR?
Meclis'teki görüşmelerden sonra son şekli verilecek taslak metinde kadro hakları şöyle belirleniyor:

Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.
31.12.2022 tarihi itibariyle Sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.
Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlarda düzenlemeden yararlanacaklar.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personelde kadro düzenlemesinden yararlanacak.
Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek. Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.