Türkiye'nin kamu binalarında enerji tasarrufu hedefleri, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile daha da katılaştırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre, 2030 yılına kadar kamu binalarında asgari enerji tasarrufu hedefi yüzde 30'a çıkarıldı. Bu kararın amacı, kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılması ve enerji maliyetlerinin azaltılmasıdır.

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'na göre enerji yöneticisi görevlendirmekle yükümlü olan kamu binaları için daha önce belirlenen yüzde 15 enerji tasarrufu hedefi, yeni genelge ile 2030 yılına kadar asgari yüzde 30 olarak güncellendi. Bu önemli değişiklikle, enerji verimliliği artırılacak ve karbon emisyonları azaltılacaktır.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı Sosyal medya fenomeni ve güzellik salonu sahibi Neslim Güngen hakkında soruşturma başlatıldı

Genelgede, belirlenen tasarruf hedefine ulaşmayı sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi"nin, Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanacağı duyuruldu.

Bu yeni hedefin kamu kurumları tarafından uygulanması, takibi ve enerji tasarrufu hesaplarının düzenli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na raporlanması gerekecektir. Bu sayede, enerji tasarrufu ve çevresel etkiler konusundaki ilerlemeler izlenebilecek ve daha sürdürülebilir bir enerji tüketimi sağlanacaktır.