E okul girişi ne zaman kapanıyor, e okul 2. dönem not girişi kapandı mı? Not girişi son tarih! E okul girişi ne zaman kapanıyor, e okul 2. dönem not girişi kapandı mı? Not girişi son tarih!

Türkiye'de otomotiv sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak, ikinci el araç satışına ilişkin yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Bu yönetmeliğe göre, otomotiv bayileri ikinci el araçlara, sıfır araçlardan daha yüksek fiyat belirlemeleri durumunda, satış yetkileri ellerinden alınabilecek.

Söz konusu yönetmelik, otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ve bu artışların neden olduğu tüketici mağduriyetlerine çözüm olmayı hedefliyor. Yönetmelik ile birlikte, ikinci el araç fiyatlarının daha düşük seviyelerde kalması, tüketicilerin daha uygun fiyatlara araç satın almalarına olanak sağlanması amaçlanıyor.

Sıfır otomobilin satışını zorlaştıran bayilerin 2. el araç satış yetkisi elinden alınacak
 

İkinci el araç satış yönetmeliğinde bulunan 9. maddenin a, b, c ve ç olmak üzere dört bendi bulunuyordu. Yukarıda özetini geçtiğimiz bu durum, 9. maddeye d bendi olarak eklenecek. Gelin 9. maddenin kendisine ve beşinci bende bir göz atalım:

Madde 9 - Yetki belgesi
6’ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birini kaybeden işletmenin bu durumun gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde Bilgi Sistemi üzerinden yapacağı başvuru üzerine,
6’ncı maddede belirtilen şartlardan herhangi birine sahip olunmadığının Bakanlıkça tespit edilmesi halinde,
8’inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süre içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması nedeniyle Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen on gün içinde yenileme başvurusunda bulunulmaması halinde,
ç) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden işletmeye Bilgi Sistemi üzerinden veya yazılı olarak Bakanlıkça yapılan uyarıya rağmen;

Verilen süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması halinde,
Aynı takvim yılı içinde aykırılığın tekrarlanması halinde iptal edilir,
Yetki belgesi iptal edilen işletmeye bu durum gerekçesiyle birlikte Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.
Birinci fıkranın (ç) bendi gereğince yetki belgesi iptal edilen işletmeye ve işletme sahibinin diğer işletmeleri ile temsilcisi olduğu işletmelere, iptal tarihinden itibaren bir yıl süreyle yetki belgesi verilmez.
Yeni eklenen d bendi ise şöyle:
İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde de bulunan işletmenin bu faaliyeti yürütürken satıştan kaçınması, taşıtın üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması ya da takas fiyatını piyasa fiyatının önemli ölçüde altında belirlemesi gibi ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunması halinde 2.el satış yetki belgesi geçici olarak iptal edilebilecek.
Yani kısacası işi hile hurdaya döken otomotiv bayilerine, bayilerde satış yapmaktan vazgeçen büyük markaların ardından ikinci bir darbe de yönetmelik değiştirilmesi olarak geldi. Artık ikinci el araca, sırf sıfır versiyonu piyasada yok diye yüksek fiyat çekilemeyecek.