Türk TORAKS Derneği, Sinovac aşısının vaka sayılarının hızla yükselmesine neden olan Omicron’un BA. 4 ve BA. 5 alt varyantlarına karşı etkili olmadığını ifade ederek iki doz Sinovac yapanlara üçüncü doz olarak mRNA aşısı uygulanması gerekliliğini vurguladı.

Türk TORAKS Derneği, alt varyantlara karşı ikinci hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğine dikkat çekti. Dernek Genel Başkanı Prof. Dr. Oya İtil “İlk iki doz için Sinovac uygulanan bireylerde, hatırlatma dozlarının mRNA aşısı ile sürdürülmesi önerilmektedir” derken; Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Sayıner de “İki doz mRNA aşısından sonra hatırlatma dozu (üçüncü doz) uygulaması gereklidir” ifadesini kullandı.

Sinovac’ın yeni varyantlarda etkili olmadığına dikkat çeken Prof. DR. Oya İtil, “Vatandaşlarımızın büyük bölümü başlangıçta iki doz inaktif aşı olan Sinovac (Coronavac) olmuştur. Bu aşı pandeminin ilk döneminde etkili olmuştur. Ancak, yapılan sınırlı çalışmalarda bu aşının Omicron varyantına karşı etkili olmadığı gösterilmiştir. Maalesef, Sağlık Bakanlığı’nın gerçek yaşamda inaktif aşının etkililiğine ilişkin hiçbir değerlendirme yapmamış ve yayınlanmamış olması ülkemiz açısından büyük bir eksikliktir ve bu tür önerilerin çok sınırlı verilerden çıkarımlarla yapılmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

İtil, “Var olan bilimsel veriler ışığında, günümüzde Omicron varyantının BA.4 ve BA.5 adlı alt varyantlarının egemen etken olduğu dikkate alındığında, başlangıçta olunan inaktif aşıların koruyuculuk açısından hesaba katılıp katılmayacağı ya da nasıl hesaba katılacağı bilinmemektedir. Bu bağlamda, iki doz Sinovac yanında 3 doz mRNA aşısı uygulanan bireylerle, yalnızca üç doz mRNA aşısı yapılan bireylerdeki enfeksiyon/hastalık risklerinin karşılaştırmalı analizinin yapılması çok yararlı olacaktır. Ancak böyle bir veri bulunmamaktadır. Omicron döneminde, iki doz Sinovac sonrası üçüncü doz olarak mRNA aşısı uygulanması, üç doz Sinovac aşısı uygulanmasına göre çok daha etkili bir bağışıklık sağlamaktadır. Bu nedenle, ilk iki doz için Sinovac uygulanan bireylerde, hatırlatma dozlarının mRNA aşısı ile sürdürülmesi önerilmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin yasalaşacağı kritik tarihi verdi! EYT'de son durum ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT'nin yasalaşacağı kritik tarihi verdi! EYT'de son durum ne?


“ÜÇ DOZ MRNA AŞISI OLANLARDA RİSK İKİ DOZ OLANLARA GÖRE DAHA DÜŞÜK”
Prof. Dr. Abdullah Sayıner ise üçüncü dozun önemine dikkat çekerek, “İki doz mRNA aşısından sonra hatırlatma dozu (üçüncü doz) uygulaması gereklidir ve ikinci dozu izleyen 4’üncü aydan itibaren önerilmektedir. Omicron döneminde bakımevi sakinlerinde yapılan bir çalışmada, üçüncü (hatırlatma) mRNA aşı dozu yapılmasının enfeksiyon riskini önleme etkinliği, yalnızca iki doz mRNA aşılaması tamamlanan bireylere göre yüzde 46,9 daha fazladır. Üçüncü doz aşı etkinliği, hiç aşılanmamış bireylere göre yüzde 80-90 düzeyindedir. Benzer şekilde, bir başka çalışmada Omicron döneminde, üç doz mRNA aşısı olanlarda semptomatik enfeksiyon riski, iki doz olanlara göre yüzde 67 daha düşük bulunmuş, enfeksiyon gelişenlerde virüs yükü de daha düşük bulunmuştur” ifadelerini kullandı.