YouTube Üzerinden Verdiği Vaazlar İle Tanınan Hüseyin Çevik, Öğrencilerine Karate(!) Dersi Verdi YouTube Üzerinden Verdiği Vaazlar İle Tanınan Hüseyin Çevik, Öğrencilerine Karate(!) Dersi Verdi

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin 65 yaş üstü yolculara yönelik ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamama kararı, İstanbul'daki toplu ulaşıma etki etmeyecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 65 yaş ve üstü İstanbulluların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma hakkında herhangi bir değişiklik yapma kararı almadı.

İstanbul'da 3 yıl önce başlatılan Özel Taşımacılık İşletim Sistemi sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı için oluşan mali yükü İBB karşılamaktadır. Bu sistem, İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerinin tamamına düzgün bir şekilde ödeme yapılmasını sağlamaktadır. İstanbul'un halkına karşı duyulan sorumluluk nedeniyle, toplu ulaşımın finansal yükü kamu tarafından üstlenilmektedir.

İBB, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz seyahatlerini desteklemek amacıyla Özel Halk Otobüsleri'ne yaklaşık 900 milyon lira sübvansiyon sağladı. Ayrıca, ücretsiz yerine tam biletle yolculuk yapmaları varsayımıyla ortalama bilet ücreti üzerinden yaklaşık 700 milyon lira gelirden feragat edildi. Son 3 yılda, indirimli ve ücretsiz geçişler için toplamda 1,6 milyar lira destek sağlandı.