Hacizli malların tasfiyesine yönelik yeni düzenleme, yarından itibaren uygulanmaya başlanacak. Bu yeni uygulama ile, haciz kararı kaldırılmış olan ve halen yedieminlerde muhafaza edilen mallar, kanuni istisnalar dışında, öncelikle mülkiyet sahibi borçlu tarafından teslim alınabilecek.

Borçlu malları teslim almadığı takdirde, rehin hakkı sahibine malı alabilme imkanı tanınacak. Eğer bu haklar kullanılmazsa, söz konusu mallar Türkiye Kızılay Derneği'ne devredilecek. Bu malların elektronik satış süreci de yarından itibaren başlayacak.

İstanbul'da hava daha da soğuyacak! Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor İstanbul'da hava daha da soğuyacak! Meteoroloji duyurdu: Kar geliyor

İcra ve İflas Kanunu'na eklenen geçici 20. maddeyle, artık hukuken muhafaza edilmesine gerek olmayan hacizli malların tasfiyesi, taraf menfaati ve kamu yararı gözetilerek çözüme kavuşturulacak. Bu tebliğ 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmış ve uygulama süreci 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda, haciz kararı kaldırılmış olan ve hala yedieminlerde muhafaza edilen mallar, kanuni istisnalar dışında mülkiyet sahibi borçlu tarafından öncelikle teslim alınabilecek. Borçlu malı teslim almadığında, rehin hakkı sahibine malı alma hakkı tanınacak.

Tanınan hakların kullanılmaması durumunda, sicile kayıtlı mallar ve diğer mallar kamu yararı gözetilerek, kanunda belirlenen bedel karşılığında MKE A.Ş.'ye devredilecek. Satış ve mülkiyet devri durumunda elde edilen bedel muhafaza edilecek ve hak sahiplerine ödenecek.

Bahsedilen mallar, MKE A.Ş.'ye devredilmezse, çürümeye terk edilmeksizin ülke ekonomisine ve çevreye zarar vermemek amacıyla Türkiye Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek. Bu malların elektronik satış süreci yarından itibaren başlayacak.