Türk Eğitim-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla haftalık ders çizelgelerinde yapılan değişikliklerin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı. Türk Eğitim-Sen'in bu davayı açma sebebi, değişikliklerin okulların açılmasının hemen ardından yapılması ve bu değişikliklerin uygulanmasının zorluklar yaratabileceği endişesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaş Zammı İçin Tarih Verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Emekli Maaş Zammı İçin Tarih Verdi

Açıklamada, MEB Talim ve Terbiye Kurulu kararının Ağustos 2023 Tebliğler Dergisi'nde yayımlandığı ve özellikle seçmeli ders gruplarının en az ikisinden birer ders seçmenin zorunlu hale getirilmesi ve İkinci Yabancı Dil dersinin kademeli olarak zorunlu dersler arasından çıkarılacağının belirtilmesiyle ilgili olduğu ifade edildi.

Türk Eğitim-Sen, bu değişikliklerin telafisinin zor olduğunu düşünerek, Danıştay nezdinde yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır.

Dava sonucunda Danıştay'ın vereceği karar, haftalık ders çizelgelerindeki değişikliklerin yürürlükte kalıp kalmayacağını belirleyecektir.