Cengiz İnşaat, şirketin Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan taşınmazı ile ilgili Danıştay'da herhangi bir dava bulunmadığını, burada hayata geçirilecek projenin sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Memurlar için yoksulluk sınırında yeni güncelleme ! Birleşik Kamu- İş açıkladı : 22 bin 377 lira Memurlar için yoksulluk sınırında yeni güncelleme ! Birleşik Kamu- İş açıkladı : 22 bin 377 lira

Cengiz İnşaat'tan yapılan açıklamada, şirketin Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan taşınmazı ile ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Muğla Bodrum'da bulunan Göl Mahallesi'ndeki taşınmazın Hazine'ye aitken 1 Haziran 2010'da özelleştirme programına alındığı, özelleştirme kapsamına alınma kararına karşı açılan davanın Danıştay tarafından reddedildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bodrumlu bazı vatandaşların özelleştirme ihalesi öncesinde Osmanlı tapusundan kaynaklı olarak arazide hak iddiaları olmuş ise de Kadastro Mahkemesi'nde görülen bu dava, Hazine lehine kesinleşmiş ve arazi, bu dava sonucunda Hazine adına tescil edilmiştir. Parselin bulunduğu alan, 1990'lı yıllardan beri imar planlarında turizm alanı olarak belirlenmiş olup Özelleştirme İdaresi Başkanlığı da 2012'de buna göre yeni bir imar planı hazırlamıştır ve bu imar planı halen yürürlüktedir. Bu imar planı hazırlandıktan sonra tescilli sit statüleri ile birlikte taşınmazın özelleştirme ihalesi yapılmış ve taşınmaza 277 milyon TL (o dönemki kurla 152 milyon dolar) teklif veren alıcı ihaleyi kazanmıştır. İhale sonrasında alıcının sahip olduğu şirket olan Bodrumbir Turizm Yatırım AŞ ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır.

İhale işleminin iptali için Danıştay'da idari davalar açılmış ise de o dönemde taşınmazın tapudan devrini önleyecek bir yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemiş ve Bodrumbir AŞ, ihale bedelini ödeyerek taşınmazın tapusunu devralmıştır. Bodrumbir AŞ, daha sonra Cengiz İnşaat San. ve Tic. AŞ tarafından devralınmış ve taşınmazın mülkiyeti bu şekilde şirketimize intikal etmiştir."

- "Arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce yapılmıştır"

Açıklamada, kamuoyunda son dönemde yer alan paylaşımların aksine şu anda bu konu hakkında Danıştay'da devam eden herhangi bir dava bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın alıcıya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir. Arazinin tapusunun şirketimize devrinden sonra 2013'te arsa üzerindeki olası yapılaşma alanında 157 ayrı noktada sondaj yapılmış ve sondaj sonucunda Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından araziyle ilgili 24 Ocak 2014 tarihli bir rapor hazırlanmıştır. Rapora göre, sondaj yapılan bu 157 noktanın hiçbirinde herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmamıştır. Bu raporda ayrıca sosyal medyada paylaşılan ve şirketimizin parselinden çıktığı iddia edilen buluntuların parselde gerçekleştirilen bir sondaj ya da kazıda ortaya çıkmadığı kesin olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca, parselin yapılaşmaya şu anda açıldığı ve imar planının mahkemece iptal edildiğine ilişkin iddialar gerçek dışıdır. Nitekim yukarıda bahsedildiği üzere arazinin geçerli imar planı, özelleştirme ihalesinden önce 2012'de yapılmış olup kesinleşmiştir ve halen yürürlüktedir. Özelleştirme ihalesinden sonra arazinin imar durumunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır."

- "Sit alanı korunacak"

Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısmın ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edildiği belirtilen açıklamada, "Kanun gereği bu 1. derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı şirketimizce aynı şekilde korunacaktır. Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafı, Şirketimizin parseline ait değildir. Şirketimizin parseli ormanlık alan olmayıp ekteki fotoğrafta da görüldüğü üzere taşlık arazidir ve bu nedenle, parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50.000 adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup Şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir." ifadeleri kullanıldı.