TÜRK-İŞ, kıdem tazminatının temelini zayıflatacak ya da değiştirecek her türlü düzenlemenin işçilerin motivasyonunu düşüreceğini ve iş barışını zedeleyeceği konusunda uyarıda bulundu. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, Orta Vadeli Programın (OVP) Fiyat İstikrarı ve Finansal İstikrar bölümünde, "İkinci Basamak Emeklilik Sistemi"nin işçileri kaygılandırdığına dikkat çekti.

Katkı vermeye hazırız, ama...

TÜRK-İŞ, 1936 yılından bu yana kıdem tazminatının işçiler için vazgeçilmez bir hak olduğunu belirtti. Ancak, bu hakkın kapsama alınması amaçlanan işçiler için her zaman katkı vermeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, getirilmek istenen emeklilik sistemi ile amacın emeklilerin gelir kaybını telafi etmek değil, ekonomik kaynak yaratmak olduğunu vurguladı.

KPSS'den 60 almak yetiyor! O büyükşehir belediyesinden itfaiye eri alımı KPSS'den 60 almak yetiyor! O büyükşehir belediyesinden itfaiye eri alımı

Kıdem tazminatı hak kaybı endişesi

Bu konuda yapılan açıklamalar işçilerin kıdem tazminatı hakkının zarar göreceği endişesini artırdı. TÜRK-İŞ, "Kıdem tazminatında hak kaybına neden olabilecek girişimler artık sona ermelidir" diyerek net bir tavır sergiledi.

Ekonomik kriz

OVP'nin ekonomik ve mali krizi çözümlemeye yönelik birtakım politikaları içerdiğini belirten TÜRK-İŞ, özellikle yüksek enflasyon ve vergi yükünün işçileri zorladığına dikkat çekti. Fedakarlık yapması gerekenlerin, geçmişte gelir ve servetlerini artıran kesimler olduğunu vurguladı.

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ve kıdem tazminatı

Orta Vadeli Program'da, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) adı verilen yeni bir emeklilik sistemi üzerinde çalışılıyor. Bu sistem, kıdem tazminatı hakkını TES fonuna geçirmeyi öneriyor. Bu durum, "Kıdem tazminatı kalkıyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Yılmaz: "İşçi ve işveren dengesi içinde çözülecek"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kıdem tazminatı konusunda çok ciddi problemler olduğunu kabul etti. Ancak, bu problemlerin işçi ve işveren dengesi gözetilerek çözüleceğini belirtti.