İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Büyük Filistin Mitingi'nde, Kur'an-ı Kerim okunurken Âl-i İmran, Hac ve İsra surelerinden ayetler seçildi. Bu ayetlerin mealleri, Filistin'de yaşanan zulme ve mücadeleye dikkat çeken anlamlar taşıdı.

İsrail'in Gazze'de günlerdir Müslümanlara karşı yürüttüğü katliamlara karşı bir tepki olarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı'nda Büyük Filistin Mitingi düzenlendi. 

Mitingin başında Kur'an-ı Kerim tilaveti sunuldu. Okunan ayetler ise Gazze'de soykırıma uğrayan Müslümanlar için adeta bir çağrı niteliğindeydi. Kur'an tilavetinde Âl-i İmran, Hac ve İsra suresinden çok anlamlı sureler okundu. 

İşte okunan sureler ve anlamları... ,

Büyük Filistin Mitingi'nde Âl-i İmran, Hac ve İsra suresinden ayetler okundu! Mealleri dikkat çekti - Resim : 1

ÂL-İ İMRAN SURESİ 159. VE 160. AYETLER


Fe bima rahmetin minallahi linte lehum, ve lev kunte fazzan galizal kalbi lenfaddu min havlik, fa'fu anhum vestagfir lehum ve şavirhum fil emr, fe iza azamte fe tevekkel alallah, innallahe yuhibbul mutevekkilin.

Allah'tan gelen rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalpli biri olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Artık onları affet. Onlar için bağışlanma dile. Yapacağın işlerde onlara danış. Karar verdikten sonra da artık Allah'a tevekkül et. Kuşkusuz Allah, kendisine tevekkül edenleri sever.
İn yansurkumullahu fe la galibe lekum, ve in yahzulkum fe menzellezi yansurukum min ba'dih, ve alallahi fel yetevekkelil mu'minun.

Eğer Allah, size yardım ederse hiç kimse size güç yetiremez. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Mü'minler, yalnızca Allah'a tevekkül etsinler.

HAC SURESİ 77. VE 78. AYETLER


Ya eyyuhellezine amenurkeu vescudu va'budu rabbekum vef'alul hayre leallekum tuflihun.

Ey iman edenler! Ruku edin, secde edin, Rabb'inize kulluk edin, hayır yapın ki kurtuluşa erebilesiniz.
Ve cahidu fillahi hakka cihadih, huvectebakum ve ma ceale aleykum fid dini min harac, millete ebikum ibrahim, huve semmakumul muslimine min kablu ve fi haza li yekuner resulu şehiden aleykum ve tekunu şuhedae alen nas, fe ekimus salate ve atuz zekate va'tesımu billah, huve mevlakum, fe ni'mel mevla ve ni'men nasir.

Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. O sizi seçti. Dinde size bir zorluk yüklemedi. Bu atanız İbrahim'in milleti. O, daha önce de şimdi de sizi Müslümanlar olarak isimlendirdi. Resul, size tanık olsun, siz de diğer insanlara. Öyleyse salatı ikame edin, zekatı yapın ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O, sizin mevlanızdır . Ne güzel Mevla ne güzel yardımcıdır.

İSRA SURESİ 1. VE 2. AYETLER


Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezi barekna havlehu li nuriyehu min ayatina, innehu huves semiul basir.

Hastanelere mülakatsız dev personel alımı: Güvenlik, temizlik, tekniker, büro görevlisi Hastanelere mülakatsız dev personel alımı: Güvenlik, temizlik, tekniker, büro görevlisi

O subhandır. Kulunu, Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya bir gece yürüttü. Ona ayetlerimizi göstermek için. Kuşkusuz O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Gören'dir.
 Ve ateyna musel kitabe ve cealnahu huden li beni israile ella tettehızu min duni vekila.

Musa'ya, İsrailoğulları'na, Ben'den başka bir vekil edinmeyin diye, doğru yola ileten o Kitap'ı verdik.