Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile Genel Sekreter Talat Yavuz, Genel Başkan yardımcıları Mesut Öner, Abdülaziz Aydın, Muammer Karaman, Ramazan Çakırcı ve Ali Deniz, yeni göreve başlayan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e hayırlı olsun ziyaretine gittiler.

Ali Yalçın, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili düzenlemeler yapılması gerektiğini söyleyerek, 

 “Öğretmenlerin ve eğitim camiasının beklentisi; öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanması ve geliştirilmesi, kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik ayrımının kaldırılması, resmî eğitim kurumlarındaki bütün öğretmenlerin kadrolu istihdamı, öğretmenlerin mesleki gelişmelerinin yanı sıra görev ve yetkilerinde de ilerleme sağlayacak bir kariyer basamakları tasarımı, istihdamda güçlük çekilen bölgeler başta olmak üzere zorunlu hizmet gibi zorlayıcı dayatmalar yerine öğretmenlerin ilk atamadan itibaren atandıkları yerlerde çalışmaya istekli olmasını sağlayacak teşvik edici önlemler; eğitim ve öğretimle arasındaki sıkı bağ sebebiyle öğretmenlik kariyeri bağlamında düşünülmesi gerekli okul yöneticiliği ve yöneticilerin özlük hakları gibi konuları düzenleyen, resmî veya özel öğretim kurumu ayrımı yapmaksızın bütün öğretmenleri kapsayan bir meslek kanunudur” diye konuştu.

“En az 120 bin öğretmene daha ihtiyaç vardır"

Ali Yalçın, yeni öğretmen atamaları ile ilgili de şöyle konuştu:

“En az 120 bin öğretmene daha ihtiyaç vardır. Ancak atama bekleyen öğretmen adayı sayısı bunun katbekat üzerindedir. Eğitim çağındaki nüfusun azalmaya başladığı gerçeği karşısında büyük sayıda öğretmen atama döneminin sonuna gelindiği görülmektedir. Bu durum önümüzdeki yıllarda, ‘atanamayan/atama bekleyen öğretmen’ sorununun oldukça ciddi bir mesele olarak bakanlığın ve siyasi iradenin önünde durduğunu göstermektedir. Bakanlık bu konuda şimdiden gerekli girişimleri başlatmak ve önlem almak zorundadır. Kadrolu ya da sözleşmeli ayrımı yapılmaksızın öğretmenlerin yer değişikliği taleplerinin karşılanması ile öğretmen açığının kapatılması ve bölgesel farklılıkların giderilmesi hedeflerinin bir arada yürütülmesinin zorluğu açıktır. Ancak bakanlık, anayasal hak olan mazerete bağlı yer değişiklikleri ve isteğe bağlı yer değişikliği ile yaşa ve tecrübeye dayalı bölgeler arası adil bir öğretmen istihdamını bir arada yürütmek zorundadır. Dolayısıyla hem öğretmenlerin yer değişikliği gibi temel çalışma haklarını hem de öğretmenlerin bölgeler arasında adil dağılımını sağlayacak objektif bir yer değişikliği takvimi Eğitim-Bir-Sen tarafından önerilmiştir. Bu önerinin sıra tayininin hayata geçirilmesiyle birlikte uygulanması halinde yer değişikliği kaynaklı sorunlar büyük ölçüde çözüme kavuşacaktır.”

Ali Yalçın, alan değişikliği talepleri ilgili de “Konuyu KİK başta olmak üzere her platformda gündeme getirmemize rağmen bakanlığın alan değişikliği hususunda herhangi bir açıklama yapmamasının oluşturduğu belirsizlik öğretmenleri huzursuz etmektedir. Öğretmenlerin alan değişikliği konusundaki haklı ve yerinde beklentileri ivedilikle karşılanmalıdır” diye konuştu.

Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Galatasaray, Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti.

"3 hizmet yılını tamamlamış olmaları aranmaksızın yer değişikliği hakkında istifade ettirilmeleri gerekmekte"

Ali Yalçın, aile birliği ile ilgili olarak da "7433 sayılı Kanun’da her ne kadar memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan şartlara göre yer değiştirebilecekleri hüküm altına alınmış ise de mevcut 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki sözleşme öğretmenlere ilişkin hükümlerin ve bu çerçevede yer değişikliği için kadroya geçiş sonrası bir yıl bekleme şartının varlığı soru işaretleri uyandırmaktadır. Kadroya geçirilen tüm sözleşmeli öğretmenlerin, sözleşmelilikte 3 hizmet yılını tamamlamış olmaları aranmaksızın yer değişikliği hakkında istifade ettirilmeleri gerekmektedir” dedi.