AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, doktorların ve sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifinin yarın Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüleceğini anımsattı.

Sağlık çalışanlarının maaşlarının bordrolu ücret, sabit döner sermaye ve performans karşılığı döner sermayeden oluştuğunu ifade eden Güneş, "Sabit döner sermayenin genel bütçeye aktarılmasıyla hem hekimlerin hem yardımcı personelin emekli maaşlarında artış yaşanacaktır." dedi.

Döner sermaye ödemesiyle ilgili öngörülen değişiklikler hakkında bilgi veren Güneş, sabit döner sermaye maaşa aktarılacağı için izin kullanılması halinde meydana gelen düşük ödemenin ortadan kalkacağını söyledi.

Bu banka müşterilerinin kartına 30 Eylül'e kadar 1.250 TL hediye para yüklenecek. Bu banka müşterilerinin kartına 30 Eylül'e kadar 1.250 TL hediye para yüklenecek.

Döner sermayeden bazı hastanelerin ödeme yapamadığını anlatan Güneş, hekimler arasındaki mağduriyete neden olan bu uygulamanın da teklifle ortadan kaldırılacağını dile getirdi.


Güneş, teklifle diş tabibi, tabip ve uzmanların emekli maaşlarının 2 bin 100 lira civarında artacağını aktararak, aile hekimliği uzmanlığı için eğitim alma süresinin 2029 yılına uzatılacağını kaydetti.

Yardımcı sağlık personelinin emekli maaşlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle birlikte artacağını belirten Güneş, bu kapsamdaki personelin de genel bütçeye aktarılan döner sermayeden yararlanabileceğini söyledi.