Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Ve Değerlendirme Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre:

Borsa yatırımcılarına flaş uyarı! Borsa'da iki hisse yasak getirildi... Borsa yatırımcılarına flaş uyarı! Borsa'da iki hisse yasak getirildi...

MADDE 5- (1)

ç) Okullarda sınavlar;

1) 1. dönem 1. sınavlar: Ekim ayı son haftası–Kasım ayı ilk haftası,

2) 1. dönem 2. sınavlar: Aralık ayı son haftası–Ocak ayı ilk haftası,

3) 2. dönem 1. sınavlar: Mart ayı son haftası–Nisan ayı ilk haftası,

4) 2. dönem 2. sınavlar: Mayıs ayı son haftası–Haziran ayı ilk haftası, ibaresi yer almaktadır. İlgili maddede yapılacak sınavlar ile ilgili ayrıntılar şöyle devam etmektedir:

...aralığında yapılır. Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilir. Ancak mücbir sebeplerle sınavların belirtilen tarihlerde yapılamaması durumunda il millî eğitim müdürlüklerince gerekçesiyle birlikte sınav tarihleri değiştirilebilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından, yoğunlaştırılmış eğitim programı uygulanan sınıflar ile işletmelerde mesleki eğitime öğrenci gönderilen sınıflarda ve mesleki eğitim merkezlerinde sınav tarihleri ilgili okul/kurumlarca belirlenir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüklerince alınır."

i) Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4 üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi ders öğretmenlerince sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir. "denilmektedir.

Bu durumda, ortaokul ve liseler için "Sınav tarihleri öğretim yılı başında okullar tarafından e-Okuldan ilan edilir." ibaresinin eklenmesiyle ortak sınav sisteminin getirilmesi ve 4. sınıflar için sınavların kaldırılması sonucu zümre toplantıları tekrardan yapılması gerekebilir.