Zorunlu Karşılık Oranları ile ilgili yeni düzenlemeler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından duyuruldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu değişiklikler yapıldı:

MADDE 1: 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirildi.

MADDE 2: Bu Tebliğ, 10/5/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Elektrik aboneliklerinde yeni dönem başlıyor! Devrim gibi yenilik... Elektrik aboneliklerinde yeni dönem başlıyor! Devrim gibi yenilik...

MADDE 3: Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

V01