Harekatlar veya operasyonlar sırasında Milli Savunma Bakanlığından (MSB) izin almadan, unvanlarını kullanarak televizyonlarda beyanat veren emekli komutanlara hapis cezası getiren bir düzenleme TBMM'ye sunuldu. 

Teklif kapsamında, MSB kadro ve kuruluşunda kamu görevlisiyken emekli olanlara, izin almadan, görev unvanlarını kullanarak basın ve yayın organlarında beyanat vermeleri, yazı yazmaları veya açıklamalarda bulunmaları halinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası 2 aylık bebek, doktor ve hastane yönetiminin kavgası nedeniyle öldü iddiası

Ayrıca, kendisinin veya başka bir askeri personelin askeri kimliğini, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veyahut bunlardan herhangi birini içeren materyallerin kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayınlanması yasaklanıyor. Ancak, MSB tarafından yetki verilen durumlar haricinde bu tür içeriklerin yayınlanması yasaklanacak.

Teklif, gerektiğinde önleme araması yapılabilmesini ve emekliye sevk edilen personele emekli aylığının bağlanmasını da içeriyor. Ayrıca, seferberlik ve savaş zamanında verilen disiplin cezaları yargı denetimi dışında tutulacak.