Yeni Kriterler Neler Getiriyor?

YÖK'ün açıkladığı yeni düzenlemelere göre, yüksek lisans ve doktora programlarında önemli değişiklikler yapılacak. Öncelikle, her bir programın akreditasyon sahibi olması zorunlu hale getirilecek. 

Ayrıca, programlarda görev alacak öğretim üyelerinin akademik yayın ve eser sayısına ilişkin minimum standartlar da belirlendi. Artık, yüksek lisans ve doktora programlarında ders verecek her öğretim üyesi için, nitelikli yayın veya eser sayısı ortalamasının en az bir olması gerekecek.

Bakan Işıkhan, yükselişe geçen meslekleri açıkladı... Listede hangileri var Bakan Işıkhan, yükselişe geçen meslekleri açıkladı... Listede hangileri var

Öğretim Üyelerinin Yeterlilikleri

Yeni düzenleme, öğretim üyelerinin yüksek lisans ve doktora programlarında görev alabilmesi için belirli akademik yeterliliklere sahip olmalarını şart koşacak. Programın açılacağı alanda doktora veya doçentlik derecesine sahip olmak, ilgili programın disiplinler arası bir yapıya sahip olması durumunda ise Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen alanlarda bu derecelere sahip olmak gerekecek

Program Açılış Koşulları

Doktora programlarının açılabilmesi için en az altı öğretim üyesi gerekmekte, bunlardan en az ikisi profesör veya biri profesör olmak üzere ikisi doçent olmalıdır. Yüksek lisans programları için ise en az üç öğretim üyesi şartı aranıyor, bu üyelerden en az ikisi profesör ve/veya doçent unvanına sahip olmalıdır. Ayrıca, programlarda ders verecek öğretim üyelerinin belirli bir süre lisans veya yüksek lisans programlarında ders vermiş olmaları gerekiyor.

Yeterliliklerin Gözden Geçirilecek

Açıklamaya göre, öğretim üyelerinin asgari yeterlilikleri her yıl mayıs ayında, yayın yeterlilikleri ise her 3 yıl sonunda gözden geçirilecek. Bu süreçte yeterlilikleri sağlayamayan programlara yeni öğrenci alımı yapılmayacak.