Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Gazi Üniversitesi, bütçesinin ortalama yüzde 35,39'unu Ar-Ge kapsamında harcayarak, bu alanda birinci sırada yer aldı.

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterler arasında yer alan üniversitelerin bütçe ve finansmanına ilişkin veriler, YÖK'ün Twitter adresinden paylaşıldı.

Buna göre, 2019 mali yılında 171 üniversite danışmanlık, proje ve araştırmalar, döner sermaye, fon ve benzeri kaynaklardan merkezi bütçe dışı gelir elde etti. Bu üniversitelerin merkezi bütçe dışı toplam gelirlerinin, yıllık bütçelerine oranının ortalaması yüzde 10,37 oldu.

Bu yılda merkezi bütçe dışı gelir oranının yüksek olduğu devlet üniversitelerinin ilk sırasında yüzde 52,30 ile Anadolu Üniversitesi yer aldı. Ege Üniversitesi 32,69 gelir oranı ile ikinci, Gazi Üniversitesi 30,63 gelir oranı ile üçüncü, Abdullah Gül Üniversitesi 26,16 gelir oranı ile dördüncü ve Gaziantep Üniversitesi 26,01 gelir oranı ile beşinci oldu.

Aynı mali yılda merkezi bütçe dışı gelir oranının yüksek olduğu vakıf üniversitelerinin ilk sırasında yüzde 100 ile Çankaya Üniversitesi birinci olurken, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi yüzde 93 ile ikinci, Kadir Has Üniversitesi yüzde 92,7 ile üçüncü, Beykoz Üniversitesi yüzde 66 ile dördüncü ve Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi yüzde 52,3 ile beşinci sırada yer aldı.

- 172 üniversite bütçesinin ortalama yüzde 3,66'sını Ar-Ge kapsamında harcadı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Tüm Türkiye’de okullarımızı 13 Şubat’a kadar 1 hafta tatil ediyoruz.

Bu mali yılda 172 üniversite, bütçelerinin ortalama yüzde 3,66'sını Ar-Ge kapsamında harcadı. Bu kapsamda yüzde 35,39 ile Gazi Üniversitesi birinci, yüzde 28,68 ile Sabancı Üniversitesi ikinci, yüzde 17,51 ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi üçüncü, yüzde 17 ile İstanbul Teknik Üniversitesi dördüncü ve yüzde 16,65 ile Abdullah Gül Üniversitesi beşinci sırada yer aldı.

Üniversiteler tarafından yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci başına yapılan cari harcama 14 bin 20 Türk Lirası oldu.

Yatırım bütçesi hariç aktif öğrenci başına yapılan cari harcama miktarı yüksek üniversitelerin arasında 97 bin 555 lira ile Koç Üniversitesi birinci, 82 bin 167 lira ile İbn Haldun Üniversitesi ikinci, 80 bin 443 lira ile Sabancı Üniversitesi üçüncü, 75 bin 593 lira ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi dördüncü ve 74 bin 50 lira ile Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi beşinci sırada yer aldı.