Bu yıl devreye alınan Girişimciliği Geliştirme Destek Programı kapsamında geleneksel alanlarda faaliyet gösterecek girişimcilere 60 bin, imalatçı ve yenilikçi iş yapacaklara ise 360 bin liraya varan destek sağlanıyor.

GELENEKSEL GİRİŞİMCİ PROGRAMI

Başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olan işletmelere destek sağlanıyor.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için 10 bin lira hibe destek veriliyor..

Performans desteği kapsamında, işletmelerin çalıştırdıkları personele ilişkin SGK'ya ödedikleri prim gün sayıları için hedeflenen asgari rakamlara ulaşmaları durumunda hibe olarak destek sağlanıyor. İşletmeler desteğin ilk yılında 5-20 bin, ikinci yılında da 5-20 bin lira arasında ödeme alabiliyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor..

İLERİ GİRİŞİMCİ PROGRAMI

Başvuru tarihi itibariyle son 1 yıl içinde kurulmuş olan, 'İleri Girişimci Programı Kapsamındaki Faaliyet Konuları Tablosu'nda yer alan konularda faaliyet gösteren işletmelere destek sağlanıyor.

Kuruluş desteği kapsamında gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için 5 bin lira, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için 10 bin lira hibe sağlanıyor..

Performans desteği kapsamında, desteğin ilk yılında 5-20 bin, ikinci yılında da 5-20 bin lira ödeme alınabiliyor. Girişimci; genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakınıysa her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira ekleniyor.

Twitter'da kullanılacak ücretsiz VPN uygulaması Twitter'da kullanılacak ücretsiz VPN uygulaması

Yüzde 75 destek oranı ile makine, teçhizat ve yazılım desteği sağlanıyor. Destek tutarı; işletme düşük orta-düşük teknoloji düzeyindeyse 100 bin, orta yüksek teknoloji seviyesindeyse 200 bin, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet göstermesi durumunda ise 300 bin lira..

Destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi Bakanlığı'nın Yerli Malı Tebliği'ne uygun olarak alınmış ve fatura tarihi itibariyle güncel yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, destek oranına yüzde 15 ilave ediliyor.

İşletmelere ileri girişimci mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında ise yüzde 75 oranında, 10 bin liraya kadar destek sağlanıyor. (Takvim)