AFAD'dan korkutan açıklama: Aktif Fayların 31 Tanesi Bu İlin Altından Geçiyor AFAD'dan korkutan açıklama: Aktif Fayların 31 Tanesi Bu İlin Altından Geçiyor

Yargıtay, işçi alacaklarına dair emsal nitelikte bir karar vererek, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğine hükmetti. Karar, emekçilerin fazla mesai alacaklarına ilişkin hakkını koruma noktasında önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bir işçinin fazla mesai alacakları için arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlayamaması üzerine dava açtığı olay, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nde sonuçlandı. Davacı işçi, fazla çalışma yapmasına rağmen karşılığı olan ücretin ödenmediğini ileri sürerek işyerinden 10 bin lira fazla çalışma ücretini tahsil etmek istemişti. İş Mahkemesi, davanın bir kısmını kabul ederek işçinin talep ettiği ücretin kısmen tahsilini kararlaştırmıştı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine dosya Yargıtay'a intikal etti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş Kanunu'na göre gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının geçerli olduğunu vurguladı. Bu nedenle, davacının ödenmeyen fazla çalışma ücretinin en yüksek banka mevduat faizi ile tahsil edilmesi gerektiğine hükmetti.