Sağlık Bakanlığı'ndan Bebeklere Hacamat Soruşturması! Uzmanlardan Uyarı Geldi Sağlık Bakanlığı'ndan Bebeklere Hacamat Soruşturması! Uzmanlardan Uyarı Geldi

Türkiye'nin gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme verileri, ülkenin 2023 yılında iç talep öncülüğünde büyümeye devam etmesini ve 2024 yılında büyümenin yavaşlamasını öngörüyor. Bu tahminler, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı büyük depreme ve uluslararası ticaret pazarlarındaki durgunluğa rağmen iç tüketimin ekonomiyi desteklemeye devam ettiğini gösteriyor. Özellikle 2023'ün ilk çeyreğinde %4, ikinci çeyreğinde %3,9 ve üçüncü çeyrekte %5,9'luk büyüme oranları, iç talebin ekonominin itici gücü olduğunu gösteriyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 29 Şubat Perşembe günü açıklanacak olan 2023 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, ekonomistlerin büyüme tahminlerini ortaya koyuyor. Ankete göre, ekonomistler 2023'ün son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin %3,97 büyüdüğünü tahmin ediyorlar. Ayrıca, 2023 yılı tamamında büyüme beklentilerinin ortalaması %4,40 olarak belirlenmiş durumda. 2024'e ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise %3,44 olarak öngörülüyor.

Reuters anketine katılan ekonomistlerin 2023 yılı GSYH büyüme tahminleri arasında %3 ile %5,3 arasında değişkenlik görülüyor. Son çeyrek için büyüme beklentilerinin medyanı %3,5 iken, tahminler %2,4 ila %4,7 aralığında yer alıyor. Bu çeşitlilik, ekonomistlerin Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin belirsizlikler konusunda dikkatli olmalarını sağlıyor.

Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, iç talep katkısının azalmasına rağmen ekonomik büyümenin devam ettiğini vurguluyor. Özellikle perakende hacim endeksi ve reel kredi kartı harcamalarındaki artış hızının yavaşlama eğilimine girmesi, iç talebin ekonomideki rolünün göreceli olarak azaldığını gösteriyor. Ancak, KDV ve ÖTV gelirlerindeki artışlar, iç talebin hala ekonominin güçlü bir itici gücü olduğunu ortaya koyuyor. Bu bağlamda, net dış talebin negatif katkısının azalmasıyla birlikte iç talebin ekonomik büyümeye olan katkısının belirgin olduğunu söylemek mümkün.