MEB, devamsızlık sorununu mercek altına alarak, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrenciler için devamsızlık oranlarını belirgin şekilde düşürmeyi planlıyor. Özellikle 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranını önümüzdeki dört yıl içinde ilkokulda %11,61'den %7'ye, ortaokulda %14,76'dan %10'a indirilmesi ön görülüyor. MEB ayrıca, Anadolu liseleri, fen liseleri ve sosyal bilimler liselerindeki devamsızlık oranlarını da da %27'den %24,5'e düşürmeyi planlıyor.

Seçmen bilgi kağıtları basılmaya ve dağıtılmaya başlandı! Seçmen bilgi kağıtları basılmaya ve dağıtılmaya başlandı!

Devamsızlığın Nedenleri 

Planda, devamsızlığın temel nedenlerini maddi imkansızlıklar, eğitim maliyetlerindeki öngörülemeyen artışlar ve eğitim öğretim ortamlarının öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını yeterince karşılayamaması olarak saptandı. Bakanlık tarafından, bu sorunların üstesinden gelmek için rehberlik sistemlerinin güçlendirilmesi ve temel eğitimde sınav baskısını azaltacak bir geçiş sistemine ihtiyaç duyulduğunun üzerinde duruldu.