Mali ve mali olmayan şirketler, Ar-Ge harcamalarında yüzde 61,4'lük payla öne çıkarken, yükseköğretim yüzde 33,8'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Ar-Ge harcamalarının yüzde 4,8'i kâr amacı olmayan kuruluşlar tarafından gerçekleştirildi. Personel harcamaları, toplam Ar-Ge harcamalarının yüzde 47,3'ünü oluşturdu.Finansman açısından bakıldığında, Ar-Ge harcamalarının yüzde 50,2'si mali ve mali olmayan şirketlerden sağlanırken, genel devlet Ar-Ge harcamaları yüzde 32,8'ini karşıladı.

Yükseköğretim yüzde 15,7'sini, yurt dışı kaynaklar yüzde 1,3'ünü ve diğer yurt içi kaynaklar yaklaşık olarak yüzde 0,02'sini finanse etti.Tam zaman eşdeğeri cinsinden 272 bin 638 Ar-Ge personeli çalışırken, kadın Ar-Ge personeli sayısı toplamın yüzde 34,1'ini oluşturdu. Ar-Ge personelinin yüzde 29,7'si doktora veya eşdeğer eğitime sahipti.İstanbul (TR10) bölgesi, Ar-Ge harcamalarının yüzde 30,2'sini gerçekleştirerek en yüksek paya sahip oldu.

130409

81 İlde Kaçak İçki Operasyonu: 23 Ton Alkole El Konuldu 81 İlde Kaçak İçki Operasyonu: 23 Ton Alkole El Konuldu

Ankara (TR51) ve Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova (TR42) bölgeleri sırasıyla yüzde 29,7 ve yüzde 8,4'lük paylarla izledi. Harcamanın yüzde 54,4'ü ise Ar-Ge merkezlerinde yapıldı.Mali ve mali olmayan şirketler tarafından gerçekleştirilen 122 milyar 28 milyon TL Ar-Ge harcamasının yüzde 54,4'ü Ar-Ge merkezlerinde gerçekleşti. İmalat sanayindeki girişimler arasında yüksek teknoloji faaliyetinde bulunanlar, 2022'deki Ar-Ge harcamalarının yüzde 49,1'ini gerçekleştirdi. Ar-Ge faaliyeti yürüten girişimlerdeki araştırmacı sayısında en fazla istihdam, orta yüksek teknoloji faaliyeti yürüten girişimlerde gerçekleşti.