MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme sonrası gündeme gelen Gezi Davası ve Osman Kavala tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yıldız, hakim ve savcıların bağımsızlığına vurgu yaparak, yargıya müdahale girişimlerinin suç olduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz" ifadesini kullanan Yıldız, yargıya yapılan müdahalelerin suç olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bir davada sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermek veya baskı yapmak veya nüfuz icra etmek, yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmek suçtur" diyerek, yargıya yapılan müdahale girişimlerinin yasal olmadığını belirtti.

Siyasi partiler 2 Haziran için harekete geçti Siyasi partiler 2 Haziran için harekete geçti

Yıldız, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yargı yetkisi , fert, hak ve hürriyetleri sorununun ortaya çıktığı günden beri kabul edildiği üzere, bağımsız organlar tarafından yerine getirilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde bu yetki Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

Görevi, konumu, sıfatı ne olursa olsun hiçbir kimse hiçbir gerekçeyle mahkemelere ve hakimlere talimat ve emir veremez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Hakim, olayın ve delillerin takdirinde vicdani kanısına göre hareket etmek mevkiindedir.

Hakimler ve savcılar azlonulamaz, kendileri istemedikçe anayasa da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Bir davada sanıkların, katılanların veya mağdurların leh veya aleyhine yargı görevi yapanlara emir vermek veya baskı yapmak veya nüfuz icra etmek, yargı görevleri yapanları ne suretle olursa olsun etkilemeye teşebbüs etmek suçtur.

Bu suç şikayete bağlı değildir. Cumhuriyet savcılıkları tarafından resen soruşturulur.

Bu hareketlerin sonucunda mahkemenin etkilenip etkilenmemesi ve suç tanımı sayılan davanın sürelerinden birinin leh ve aleyhine hüküm verilip verilmemesi suçun oluşumu bakımından önem taşımaz. Bu suç bir 'zarar suçu' olmayıp 'soyut tehlike suçu'dur."