Ticari kredilerde faiz oranlarının yüksek seyretmesi ve alınan makroihtiyati tedbirler, şirketlerin döviz kredisi talebini artırdı. Özellikle kamu bankalarının öncülüğünde, döviz cinsi kredilerin kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Bankacılık sektörü verilerine göre, ticari kredilerde döviz cinsi kredilerin büyüme oranı TL kredilerin üzerinde seyrediyor.

Son dönemde, döviz cinsi ticari kredilerdeki artış TL cinsi kredilerdeki artıştan daha belirgin hale geldi. Kamu bankaları, özellikle döviz cinsi ticari kredilerdeki artışta öncü rol oynuyor. Bu yılın başından itibaren döviz cinsi ticari kredilerin hacmi önemli ölçüde arttı. Bununla birlikte, döviz kredilerindeki büyümenin büyük bir kısmı kamu bankaları tarafından sağlandı.

Şirketlerin döviz kredisi talebindeki artışın ana sebeplerinden biri, TL cinsi kredilerdeki faiz oranlarının yüksek olması. Bu durum, şirketlerin döviz kredilerini tercih etmelerine yol açıyor. Ayrıca, şirketlerin kur riskini sınırlı gördükleri ve anapara korumalarını sağlamak adına döviz kredilerine yöneldikleri belirtiliyor.

Sokak köpeklerinin masrafları memur maaşlarından kesilsin önerisi Sokak köpeklerinin masrafları memur maaşlarından kesilsin önerisi

Merkez Bankası'nın verilerine göre, TL cinsi ticari kredilerde faiz oranlarında bir düşüş yaşanırken, döviz cinsi ticari kredilerde de faiz oranlarında bir miktar gerileme gözlendi. Ancak döviz cinsi kredilerin talep görmesindeki ana etken, faiz farkının yanı sıra şirketlerin kur riskini sınırlı görmeleri olarak değerlendiriliyor. Merkez Bankası, TL cinsi ticari kredi büyümesini sınırlarken, döviz cinsi kredi büyümesi için benzer bir makroihtiyati önlem almıyor.