TSK personeline TikTok kullanımı yasaklandı

TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen TSK Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, önemli değişiklikler içeriyor. Bunlar arasında en dikkat çekeni, TSK personeline TikTok kullanımının yasaklanması oldu. Bu yasak, personelin görev esnasında ve dışında TikTok kullanmasını kapsıyor.

1999 sonrası sigorta başlangıcı olan personel için yeni emeklilik düzenlemesi

Yeni düzenlemeye göre, 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 sonrası Yüksek Askeri Şura kararıyla kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personele, yaş şartı aranmaksızın 25 hizmet yılını tamamlamaları halinde emekli aylığı bağlanacak. Bu madde, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen personel için önemli bir değişiklik getirecek.

Astsubay meslek yüksekokullarında disiplinsizlik nedeniyle çıkarılan öğrenciler

Astsubay meslek yüksekokullarında eğitim gören ve disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılan öğrencilere yönelik de yeni bir düzenleme getirildi. Bu öğrenciler, devlet tarafından yapılan masrafların iki katı tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu düzenleme, disiplinsizlik nedeniyle okuldan çıkarılan öğrencilere yönelik caydırıcı bir önlem olarak değerlendiriliyor.

Savunma sanayisi firmalarının denetimi hızlanacak

Kredi Kartı Harcamalarında Patlama: Yeni Düzenlemeler Geliyor Kredi Kartı Harcamalarında Patlama: Yeni Düzenlemeler Geliyor

Savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların denetimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilecek. Bu düzenleme ile savunma sanayisi firmalarının denetim süreçleri hızlandırılacak ve daha etkin bir denetim mekanizması oluşturulacak.

Cumhurbaşkanına ödenek ekleme yetkisi

Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nin modernizasyonu ve savunma sanayisinin geliştirilmesi için kullanılacak özel gelirler karşılığında tahsis edilen ödeneğin yetersiz kalması durumunda, Cumhurbaşkanına ödenek ekleme yetkisi verilecek. Bu düzenleme, savunma harcamalarının daha etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadro işlemleri

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kadro işlemleri ile uzman erbaşlığa geçiş işlemleri, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek. Düzenleme, sözleşmeli personelin kariyer planlamasını ve kadroya geçiş süreçlerini daha düzenli hale getirecek.

Tartışmalı madde metinden çıkarıldı

Teklifin tartışmalara neden olan maddesi, TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda oy birliğiyle metinden çıkarıldı. Bu madde, görevden ayrılan Bakanlık personelinin, görevde oldukları süre içerisinde, rütbeleri dışında bulundukları makam ve görevlerine ilişkin unvanlarını kullanarak beyanat vermeleri durumunda, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası öngörüyordu.