Tasarruf tedbirleri kapsamında oluşturulan torba yasa teklifi, AK Parti milletvekillerinin onaylamasıyla  TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifinin ayrıntılarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler duyurdu. Güler, kanun teklifi ile kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması amacıyla bazı yeni düzenlemelere gidildiğini açıkladı.

YÜKSEK MAAŞLARA SINIR GELİYOR

Kanun teklifinde yer alan bazı yeni çalışmalar şu şekilde:

Kamuya ait taşıtlar ile iş makinelerinin ekonomiye katkı sağlaması için ÖİB'e yetki tanıyor. Gerçekleşen satışların bedelleri hakkında kamu kurumlarına gelir sağlanacak.

Kamu görevlilerinin yönetim kurulu üyeliği görevlerinden yüksek maaş almalarına ilişkin sınır geleceği değerlendiriliyor. Bu görevleri nedeniyle verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye gibi adlar altında yapılacak ödemelerin tutarı, (108.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçemeyecek. AK Partili Güler, 2024 yılı için bu miktarın 92 bin lira olduğunu belirtti. Üst sınırı aşan ödeme olması durumunda aradaki fark, bütçeye gelir kaydedilecek.

UYMAYANLARA BÜYÜK CEZALAR YOLDA

Tasarruf tedbirlerine uymayan  iş ve işlemlerde bulunduğu belirlenenlere disiplin cezasının uygulanmasına ve yapılan iş ve işlemlerin sonuçlarının Cumhurbaşkanlığına bildirilmesi öngörülüyor. Bu yaptırımlar uyarma, kınama, aylıktan kesme olabileceği gibi, tasarruf tedbirine uyulmaması olayının büyüklüğü ve niteliğine göre memurluktan atmaya kadar gidebilecek.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı Moody's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Bakanlıklar ve ilgili kurumlarca il özel idarelerince yapılan yatırımlara hak ediş oranlarına göre ödeme sağlanacak.

BOTAŞ'ın, doğalgaz ithalatından kaynaklanan her türlü vergi, fon ve paylar ile idari para cezaları, bunlara bağlı gecikme zammı ve gecikme faizlerinden oluşan borçları, hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilecek. Ayrıca arz güvenliğinin sağlanması için BOTAŞ'ın gaz alımlarının İhale Yasası dışında tutulacağı değerlendiriliyor.

HİBRİT ARAÇLARA YENİ DÜZENLEME

Sadece araç dışından şarj edilebilen (plug-in) hibrit elektrikli araçlardan birleştirilmiş kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında ve birleştirilmiş elektrikli motor menzili 70 kilometre ve üzerinde olanlarla ilgili ÖTV oranları, bu araçların kullanımını teşvik edici şekilde yeniden belirleniyor.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ NÜFUS DURUMU HAKKINDA

Depremden dolayı nüfusunda düşüş yaşanan belediyeler için, bütçeden pay verilmesi konusunda 2023 nüfusu değerlendirilecek. Bu sayede deprem nedeniyle nüfusu azaldığı için aldıkları pay aşağı olmayacak.

Devlet Destekleri Bilgi Sistemi'ne yönelik yetkiler, Maliye Bakanlığından Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığına devrediliyor. Böylece devlet dtseklerinin aktif bir şekilde takip edilmesi ve etkilerinin göz önüne alınması hedefleniyor.

İller Bankasının yerel yönetimlere uygun faizli ve uzun vadeli finansman süreçlerinin düzenli devam edebilmesi amacıyla sermaye tavanı yükseltiliyor. Bu doğrultuda İller Bankasının sermayesi 9 milyar liradan 60 milyar liraya çıkarılıyor.

Sokak aydınlatma harcamalarının yüzde 30'unu mahalli idareler karşılayacak.