5.11.2022 tarihli sözde karar metni aynen şöyleydi; “Genel Yönetim Kurulumuz Semih Durmuş Başkanlığında toplanarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamız Sağlık-Sen’in 7. Olağan Genel Kurulu’nun 14 Ocak 2023 tarihinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması halinde 21 Ocak 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise bu durumu darbe olarak adlandırmıştı. Semih Durmuştan karşı hamle geldi. Semih Durmuş'un personele iç genelge ile para yatırma, para çekme, gayrimenkul satışı, araç alıp satma mahkeme yazışmaları ve yazılan kurumsal yazılarla ilgili bilgisi dahilinde hareket edilmemesi gerektiği aykırı hareket eden personele gerekli cezanın verileceği ile ilgili yazısını ekte yayınlıyoruz. Görünen o ki sağlık sende her geçen gün sular daha fazla ısınacak ve iç çatışma sahada alevlenecek.

İşte o genelge:

Tüm Personelin Bilgisine

Bilindiği üzere sağlık ve sosyal hizmetler kolunda Türkiye genelinde yetkili olan sendikamız Sağlık-Sen, (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) üstlenmiş olduğu sorumluluğun bilinciyle ilkeli duruş sendikacılığının da öncülüğünü yaparak, başta üyelerimiz olmak üzere sağlık çalışanlarının beklentilerini öncelemeyi, sorunlarıyla ilgili teşhisleri belirlemeyi ve teknik analizlerle çözüm üretmeyi sağlayarak istikrarlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Kuşkusuz siz değerli personelimizin bu nitelikli büyümedeki katkıları yadsınamaz.

Bu büyümenin bir başka nedeni de sendikal faaliyetlerimizin, yürütmüş olduğumuz iş ve işlemlerin demokratik ilkelere, mevzuat hükümlerine ve tüzüğümüze uygun hareket etmiş olmamızdan kaynaklanmaktadır.

Malumunuz, Sendikamız Ana Tüzüğünün 'Genel Başkanın Görev ve Yetkileri' başlıklı 23'üncü maddesinde Sendika Genel Başkanımızın görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin olarak; Sendikayı yönetmek, Sendika yazışmalarını ilgili

Genel Başkan Yardımcısıyla müşterek imza etmek; ilgili Genel Başkan Yardımcısının yokluğunda, Genel Yönetim Kurulu üyelerinden biriyle birlikte imza atmak, isteği halinde Sendika içinde kurulan tüm birim ve komisyonlara başkanlık etmek,

Sendikanın banka hesaplarından, yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek, Genel Merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek, Mahkemelerde ve idari merciler nezdinde davalara ilişkin olarak avukatlara vekâlet vermek, vekâlet verilen avukatları azletmek,

Sendikanın eylem, etkinlik ve faaliyetlerinin yürütümünde Genel Yönetim Kurulunun üyelerini görevlendirmek, Genel Yönetim Kurulunun diğer üyelerinin faaliyetlerini incelemek ve denetlemek gibi birçok husus tek tek sayılmıştır.

Bu minvalde Tüzüğümüzde yer verilen; "Sendika içinde kurulan tüm birim ve komisyonlara başkanlık etmek", "Genel Merkez ve şubeler dâhil olmak üzere bürolarda yürütülen her tür iş ve işlemi incelemek ve denetlemek", "Sendikanın banka hesaplarından, yetkili Genel Yönetim Kurulu üyesi ile birlikte para çekmek," faaliyetlerinin Genel Başkanın yetki ve sorumluluğunda yer almasından dolayı

Sendikamız Genel Merkez yazışmaları, avans yazıları, elektronik dahil tüm talimatları ve ilgili işlemleri Genel Başkan ve ilgili Genel Başkan Yardımcısıyla müşterek imza atılacak olup, Sendikamızın hesaplarının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmesine yönelik elektronik dahil talimat hazırlanmasına ve avans gönderilmesine yönelik işlemlerde bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte, Tüzüğümüzün 'Genel Başkan Yardımcısının (Mali İşler)

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den ağır bilanço! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’den ağır bilanço!

Görev ve Yetkileri' başlıklı 26'ncı maddesinin (1) bendi; "Tahsil, tediye, mahsup ve sair muhasebe işlemlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Genel Başkanla birlikte imza etmek, Genel Başkanın yokluğunda Tüzük hükümlerine göre yetkili olan Genel

Yönetim Kurulu üyesi ile imza işlerini yürütmek," şeklinde düzenlenmiş olup,

Sendikamız adına yapılacak bütün iş ve işlemlerin (Sendika adına açılacak davalar, kurum ve kuruluşlarla veya şubelerle yapılacak yazışmalar, Sendika tarafından yapılacak harcamalar, avanslar, elektronik dahil tüm talimatlar, rezervasyonlar,

Sendikanın internet sitesi, sosyal medya hesapları ve diğer basın organları üzerinden yapılacak ilan, duyuru ve haberler ve benzeri) Genel Başkanın bilgi, onayı ve imzasıyla gerçekleştirilmesi hususu tüm personelimizin önemle dikkat etmesi gereken görev ve sorumluluğudur.

Bu çerçevede, Sendikamız adına ve Sendikamızı temsilen yapılacak bütün harcama, yazışma, haber, dava vb. iş ve işlemlerde öncelikle Genel Başkana bilgi verilerek onay alınması, Genel Başkanın onayı ve imzası olmadan Sendikamızın hesaplarının bulunduğu banka şubelerinden para çekilmemesi, para çekilmesine yönelik elektronik dahil herhangi bir talimat hazırlanmaması, harcama yapılmaması, avans gönderilmemesi ve bu minvalde bir işlem tesis edilmemesi, menkul ve gayrimenkul alım-satımı gibi iş ve işlemlerin de Genel Başkanın bilgi ve onayı dahilinde yapılacak yetkilendirme ile yürütülmesi hususlarında tüm personelin gerekli dikkat, özen ve sorumluğu göstermesini, aksi eylem ve faaliyetlerin meri mevzuatımızda yer alan iş görme ve sadakat yükümlülüğü ile talimatlara uymama olarak değerlendirileceğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz.