Filenin Sultanları, Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti Filenin Sultanları, Polonya'ya mağlup olarak turnuvaya erken veda etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de paylaşılarak yürürlüğe geçti.

Bu kapsamda, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi döneminin (Ocak-Mart 2024) sonu itibarıyla, mükelleflerin enflasyon düzeltmesi yapmaması yönünde karar verildi.

Bu sayede, 17 Mayıs 2024'e kadar sunulması istenen birinci geçici vergi beyannamesi, enflasyon düzeltmesi yapılmadan ve beyannamenin ekinde bulunan bilançonun doldurulmasına gerek duyulmadan sunulacak.

Ayrıca, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançolar enflasyon düzeltmesine tabii olacak.

Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler ise şartlar dğerlendirilmeksizin (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapması gerekli olduğundan, 2024 hesap döneminin birinci geçici vergi dönemi dahil enflasyon düzeltmesi yapmayı sürdürecek.