Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıdığı kararlar ışığında, Kanada Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri kapsamında Can Dizdar görevlendirildi.

Görevine Son Verilen İsimler

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya Yavuz, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Can Yıldız ve Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Gökçen Aygün görevine son verildi.

Ataması Yapılan İsimler

Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Senem Güzel, Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığına Julide Kayıhan, Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Gökçen Karaarslan ve Arda Ulutaş, Protokol ve Diplomatik İşlemler Genel Müdür Yardımcılığına Yunus Emre Koçak, Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Aytaç Yılmaz görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcılığına ise Arzu Kalkan getirildi.

Milli Savunma Bakanlığında, Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Abdulbaki Özden, Tedarik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Ali Külüş, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Uğur Gönülalan, Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri Doğu Bölge Müdürlüğüne Bekir Sıtkı Şener atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcılığına Mustafa Caner Meydan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdür Yardımcılığına ise Caner Koçoğlu ve Kemal Köksal Kaşıkçı görevlendirildi.

Ticaret Bakanlığında, İhracat Genel Müdür Yardımcılığına Tayfun Kılıç, İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Burak Güreşçi ve Belkıs Gürsel, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Hakkı Barutçu, Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılığına Yaşar Baltacı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Erkan Ertürk ve Ersay Cete, Personel Genel Müdür Yardımcılığına Emine Gökçe Ergen, Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Ballı görevlendirildi.

Ulaştırma Bakanlığında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Aziz Aksu ve Ömrüye Ayan'ın görevlendirmeleri yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığında açık bulunan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeliklerine, 633 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri kapsamında Musa Coşkun, Hüseyin Küçük, Abdullah Refik Acar, Osman İyişenyürek ve İbrahim Noğman getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık olan İş Müfettişliğine, uygulanan yeterlilik sınavında yeterli puan alan İş Müfettiş Yardımcısı Hüseyin Kasay, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'ncü maddeleri kapsamında görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık olan  İş Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37'nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi kapsamında Tuğba Yiğit getirildi.

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Yürütme Kurulu Üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 683'üncü maddesi kapsamında İbrahim Dinçer ve Abdullah Buğrahan Karaveli atandı.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünde açık olan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında İlker Ilgın atandı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık olan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında Taha Arvas getirildi.

Bunlar dışında, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 408'inci maddesi kapsamında, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Okan Süler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali İbrahim Gür, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Ali Doğan, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Selçuk Erdal Günal ve Abdullah Karaboyacı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Melek Görmezoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Cebrail Yılmazer, Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Mahmut Sütcü, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Emek Günaydın, Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Erinç Bayrakcı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Onur Akın, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Barış Can ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Bengü Aytekin getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık olan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında Müfettiş Sıdık Akkılıç görevlendirildi. Ticaret Bakanlığında açık olan Strateji Geliştirme Başkanlığına Adil Yıldırım görevlendirildi.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri kapsamında İsmail Çağlar getirildi.