Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesinin ardından kripto varlıklara ilişkin sürecin detaylarını açıkladı.

SPK tarafından kripto varlık hizmet sağlayıcılara yönelik yapılan duyuruda, Türkiye'de faaliyet gösteren veya gösterecek olan kripto varlık hizmet sağlayıcılarının ilgili kanun kapsamında Kurul'un düzenleme ve denetim yetkisi altına alındığı belirtildi. Bu düzenleme ile kripto varlıkların alım satımı, takas, transfer ve saklama hizmetleri ile bu varlıklara ilişkin özel anahtarların saklanması ve yönetimi faaliyetlerinin Kanun kapsamına girdiği ifade edildi. Kanunda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında işlem yapılacağı vurgulandı.

Duyuruda, "Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kurulca belirlenecek belgelerle Kurula başvuruda bulunarak faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya üç ay içinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorundadır. Faaliyete başlamak isteyenler ise önce Kurula başvuruda bulunarak gerekli şartları sağlayarak faaliyet izni almak üzere başvuracaklarını beyan ederler" denildi.

Duyuruda ayrıca, 2 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetini yürütenlerin ve bu faaliyete devam etme iradesi olanların, 2 Ağustos 2024 tarihine kadar gerekli bilgi, belge ve açıklamalarla birlikte başvurularını Kurula yazılı olarak sunmalarının zorunlu olduğu belirtildi. Aynı tarihe kadar tasfiye kararı alacak olanların da gerekli form ve açıklamalarla birlikte SPK'ya başvuru yapmaları gerektiği aktarıldı.

Hakkari'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kardeş Ağır Yaralı Hakkari'de Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Baba Öldü, Kardeş Ağır Yaralı

Kanun uyarınca, 2 Ekim 2024 tarihine kadar tasfiye kararı alması gerekecek kuruluşların, bu durumu internet sitelerinde duyurmaları ve müşterilerine bildirmeleri gerektiği belirtildi. Ayrıca, belirtilen tarihten sonra faaliyet yürütmek isteyen kuruluşların gerekli şartları sağlayarak Kuruldan izin alacakları ifade edildi.

Duyuruda, "Tasfiyeye gitmeyi tercih eden ya da belirlenen süre içinde Kurula başvuru yapmayan kuruluşlarda hesapları bulunan müşterilerin transfer taleplerinin yerine getirilmemesi, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı suçu oluşturacak olup, bu kişiler hapis ve para cezası ile cezalandırılacaktır" denildi. Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmaları gerektiği ve belirtilen şekilde faaliyetlerine devam edenler hakkında da işlem yapılacağı belirtildi.

Son olarak, müşterilerin kripto varlıkları nakde veya nakdi kripto varlığa çevirebilmelerine imkan veren ATM ve benzeri cihazların faaliyetlerinin de 2 Ekim 2024 tarihine kadar sonlandırılması gerektiği duyuruldu. Bu tarihten sonra faaliyette bulunmaya devam edenler hakkında Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca işlem yapılacağı ifade edildi.